x
x

Što je CroHort?

  07.01.2012.

CroHort je Hrvatska kohortna studija kardiovaskularnog zdravlja, a pozadina, metodologija i perspektivan je objavljena u supplementu časopisa Collegium Antropologicum.

Što je CroHort?

Zdravstvene ankete značajan su izvor informacija o zdravlju stanovništva. Sve prethodne zdravstvene ankete provedene na odraslom stanovništvu Hrvatske bile su jednokratni projekti s vrlo ograničenom mogućnošću usporedbe podataka.

Hrvatska kohortna studija kardiovaskularnog zdravlja (CroHort) omogućila je ponovno anketiranje ispitanika Hrvatske zdravstvene ankete 2003. tijekom 2008. godine putem gotovo identičnog upitnika, čime su dobiveni usporedivi podaci o trendovima različitih rizičnih čimbenika, kao i o njihovoj povezanosti sa specifičnim ishodima.

Iduće ponovno anketiranje CroHort kohorte predviđeno je za 2013. godinu.

Zdravstvena anketa prema Eurostatovoj metodologiji (EHIS) na novom reprezentativnom uzorku odraslog stanovništva Hrvatske planirana je za 2014. godinu.

S obzirom da su podaci iz zdravstvenih anketa od velike vrijednosti za zdravstveno planiranje, potrebna su nastojanja da se njihovo korištenje u tom postupku u Hrvatskoj poveća.