x
x

Znanje o kardiovaskularnim rizičnim čimbenicima među studentima medicine

  19.09.2012.

Treba popraviti znanje studenata medicine o pretilosti i nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti kao važnim kardiovaskularnim rizičnim čimbenicima, o načinima povećanja unosa lipoprotein visoke gustoće (HDL) i prestanku pušenja, zaključak je rada objavljenog u CMJ-u.

Znanje o kardiovaskularnim rizičnim čimbenicima među studentima medicine

Cilj Odrediti percepciju, znanje i svjesnost o rizičnim čimbenicima za obolijevanje od kardiovaskularnih bolesti među studentima medicine prve i završne godine.

Postupci Proveli smo deskriptivno presječno istraživanje uz pomoć anonimnog upitnika za samo-procjenu na 443 studenta medicine - 228 studenata prve godine na dan njihovog upisa i 214 studenata na dan njihovog završnog ispita na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine.

 Rezultati Studenti završne godine imali su značajno bolju percepciju i znanje o nekim kardiovaskularnim rizičnim čimbenicima, npr. dislipidemijii, arterijskoj hipertenziji i metaboličkom sindromu, te potrebi korištenja hipolipemika, ali to znanje ipak nije bilo dovoljno. Samo 66% studenata završne godine izjavilo je da bi propisali hipolipemike pacijentima s visokim rizikom. Nažalost, mnogo studenata završne godine bili su pušači (30,4%) i imali su nisku svjesnost o pretilosti kao važnom rizičnom čimbeniku.  

Zaključak Naši rezultati ukazuju na potrebu da se popravi znanje studenata medicine o pretilosti i nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti kao važnim kardiovaskularnim rizičnim čimbenicima i o načinima povećanja unosa lipoprotein visoke gustoće (HDL) i prestanka pušenja. Ovo sve ukazuje da bi ova tema trebala biti zastupljenija u kurikulumu.  

Željko Reiner, Zdenko Sonicki, Eugenia Tedeschi- Reiner

VEZANI SADRŽAJ > <