x
x

Indeks tjelesne mase umirovljenica s područja Osječko-baranjske županije

  13.03.2013.

Povezanost socio-ekonomskog statusa i indeksa tjelesne mase umirovljenica s područja Osječko-baranjske županije objavljena je u časopisu Medica Jadertina. Veća učestalost prekomjerne težine među populacijom nižeg socio-ekonomskoga statusa potvrđuje kako i u Hrvatskoj postoji trend povezanosti siromaštva i učestalije pojave debljine.

Indeks tjelesne mase umirovljenica s područja Osječko-baranjske županije

Cilj rada bio je utvrditi prehrambene navike, te indeks tjelesne mase (ITM) žena umirovljenica s područja Osječko-baranjske županije i otkriti postoji li povezanost između njihova socio-ekonomskog statusa i promatranih parametara.

U razdoblju od rujna do prosinca 2009. godine na području Osječkobaranjske županije provedeno je presječno istraživanje tijekom kojega je mjerenjima i vaganjem pomoću računalnog analizatora sastava tijela Tanita TBF 300 bilo obuhvaćeno 88 umirovljenica, prosječne dobi 66,8 ± 6,6 godina (raspon 52-79 godina).

U sklopu provedenih mjerenja svakoj je ispitanici određen ITM. Anonimnim anketnim upitnikom dobiveni su podaci o dobi, prebivalištu, prosječnim mjesečnim primanjima kućanstva, te prehrambenim navikama svake pojedine ispitanice. Kriterij za utvrđivanje socio-ekonomskog statusa bila su prosječna mjesečna primanja kućanstva, temeljem kojih su sve ispitanice bile podijeljene u skupinu nižeg, te višeg socio-ekonomskog statusa.

Prehrambene navike povezane s povećanim ITM u promatranoj populaciji bile su svakodnevno konzumiranje slatkiša, kuhanje na masti, te značajna potrošnja kruha. U skupini ispitanica nižeg socio-ekonomskog statusa bilo je više njih s povećanom tjelesnom težinom i debljinom, te su u njoj bile češće zastupljene sve gore navedene prehrambene navike povezane s povećanim ITM. Veća učestalost prekomjerne težine među populacijom nižeg socio-ekonomskoga statusa potvrđuje kako i u Hrvatskoj postoji trend povezanosti siromaštva i učestalije pojave debljine, zbog čega preventivne akcije za sprečavanje debljine svakako treba usmjeriti na ciljane, posebno vulnerabilne podskupine stanovništva, među ostalim i na starije osobe, te osobe nižeg socio-ekonomskoga statusa.

Danijela Periš, Maja Miškulin, Daniela Šincek