x
x

Tečaj: Farmakogenomika u personaliziranoj medicini

  20.02.2019.

Pozivamo Vas na sudjelovanje na tečaju stalnog medicinskog usavršavanja Farmakogenomika u personaliziranoj medicini koji je namijenjen liječnicima svih specijalnosti koji propisuju farmakoterapiju, magistrima farmacije, magistrima medicinske biokemije i laboratorijske medicine kao i specijalizantima. Tečaj će se održati na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, 22. 3. 2019. godine s početkom 9 sati.

Tečaj: Farmakogenomika u personaliziranoj medicini

Farmakogenomika predstavlja važnu kariku personalizirane medicine, a bitna je i u razumijevanju interakcija lijekova budući da je stanovništvo sve starije dobi te je sve brojnija populacija koja treba primjenu politerapije. Genetičke varijante koje su u fokusu interesa farmakogenetike/farmakogenomike najčešće su povezane s farmakokinetikom lijeka (metabolički enzimi, transportni proteini); djelotvornosti lijeka i sigurnosti primjene lijeka, kao i rizičnim čimbenicima (npr. idiosinkratske reakcije na lijekove).

Potencijalne posljedice genetičkih polimorfizama su brojne te uključuju produljenje i pojačavanje farmakološkog učinka; toksičnost lijeka i razvoj nuspojava; izostanak aktivacije prolijeka; izostanak učinkovitosti pri primjeni preporučenih doza te potreba za višima dozama; aktivacija alternativnih i štetnih biokemijskih puteva; interakcije lijekova. Zbog svih navedenih razloga važno je poznavati metabolički/fenotipski status pacijenta, naročito u slučajevima primjene lijekova s uskim terapijskim rasponom. Farmakogenetički podaci su sve više važni i u procjeni djelotvornosti i sigurnosti lijekova u regulatornom procesu njihovog odobrenja te se povećava broj lijekova koji sadrže farmakogenetičku informaciju u sažecima opisa svojstava lijeka (SmPC).

Primjetan je konstantan rast farmakogenetičkih testiranja u kliničkoj praksi s ciljem optimizacije terapije, smanjenja broja nuspojava i nepotrebnih medicinskih troškova zbog njihova zbrinjavanja. Takav pristup će omogućiti da se nalazi farmakogenetike i farmakogenomike uspješno translatiraju i pomognu u svakodnevnom radu kliničara te razvoju individualizirane medicine za različite skupine bolesnika, te poboljšaju sigurnost primjene lijekova.

Program

PROGRAM TEČAJA
sa satnicom, temama i predavačima
08:30 - 09:00 Registracija polaznika
09:00 - 09:30 Primjena farmakogenomike u personaliziranoj medicini
(Nada Božina)
09:30 - 10:00 Terapijsko praćenje lijeka i korelacija metaboličkog genotipa/ fenotipa (Mila Lovrić)
10:00 - 10:30 Farmakogenomika u gastroenterologiji
(Silvija Čuković-Čavka)
10:30 - 11:00 Farmakogenomika u psihijatriji
(Marina Šagud, Lana Ganoci)
11:00 - 11:30 Odmor (pitanja, rasprava)
11:30 - 12:15 Farmakogenomika u kardiologiji
(Majda Vrkić Kirhmajer, Livija Šimičević, Tamara Božina)
12:15 - 13:00 Farmakogenomika u neurologiji
(Helena Šarac, Ante Tvrdeić, Iva Klarica Domjanović)
13:00 - 14:00 Odmor za ručak
14:00 - 14:40 Farmakogenomika u onkološkim bolestima
(Ivan Bilić, Luka Bielen, Nada Božina)
14:40 - 15:00 Farmakogenomika imunosupresiva
(Nada Božina)
15:00 - 15:30 Farmakogenetičke smjernice
(Nada Božina, Iveta Merćep, Lana Ganoci, Livija Šimičević)
15:30 - 16:10 Farmakogenomika i farmakovigilancija
(Nikica Mirošević Skvrce, Iva Klarica Domjanović)
16:10 - 16:30 Odmor (pitanja, rasprava)
16:30 - 17:45 Radionica: Primjena farmakogenomike u kliničkoj praksi: prikazi slučajeva s analizom farmakogenetičkog nalaza
(Nada Božina, Majda Vrkić Kirhmajer, Helena Šarac, Nikica Mirošević Skvrce, Livija Šimičević, Lana Ganoci)
17:45 - 18:15 Provjera znanja

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidPlivit C 1000 PlusPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: