x
x

Melatonin smanjuje smetnje spavanja u hipertenzivnih bolesnika

  20.06.2011.

Melatonin može značajno ublažiti smetnje spavanja u hipertenzivnih bolesnika koji se liječe beta blokatorima, zaključak je dvostruko slijepog, placebo kontroliranog kliničkog istraživanja koje je prezentirano sredinom lipnja na 25. godišnjem sastanku udruženja liječnika koji se bave poremećajima spavanja, SLEEP 2011.

Melatonin smanjuje smetnje spavanja u hipertenzivnih bolesnika

Rezultati studije mogli bi biti važni i za druge bolesnike koji se liječe beta blokatorima kao i osobama koje imaju manjak melatonina zbog nekih drugih razloga, kao npr. kod ozljede leđne moždine, objašnjenje je istraživača, Franka Scheera s Harvardskog sveučilišta.

Procjenjuje se da u SAD-u godišnje 2 milijuna ljudi liječi beta blokatorima i to ne samo zbog hipertenziju već i zbog aritmija, angine pectoris, nakon srčanog udara, kod kongestivnog srčanog zatajenja, migrene, post-traumatskog stresnog poremećaja i generaliziranog anksioznog poremećaja. Prijašnja istraživanja su pokazala da atenolol u uobičajenoj dozi značajno smanjuje noćnu proizvodnju melatonina u inače zdravih ljudi. Također, bolesnici s ozljedom leđne moždine u cervikalnom dijelu ne proizvode mleatonin.

Melatonin u dozi od 5 mg može vratiti kvalitetu sna u bolesnika koji se liječe beta blokatorima ili kod bolesnika s ozljedom kralježnice.

Kliničko istraživanje provedeno je na 15 hipertenzivnih bolesnika u dobi od 45 do 64 godina (9 žena) koji su u terapiji dobivali atenolol ili metoprolol.

Iz istraživanja su isključeni sve bolesnici s nekim drugim bolestima, uključujući i poremećaj spavanja. Ispitanici su se morali dva tjedna prije istraživanja i tijekom istraživanja suzdržavati od uzimanja alkohola, nikotina, kofeina i nekih drugih lijekova.

Ispitanici su randomizirani u dvije skupine, ispitivana skupina je dobivala 2,5 mg melatonina, a kontrolna placebo jedan sat prije spavanja tijekom 3 do 4 tjedna. Ispitanici su za vrijeme studije morali provesti 8 sati u krevetu.

Istraživači su objasnili da navedena doza od 2,5 mg omogućava održavanje fiziološke razine melatonina tijekom 6 do 8 sati, što omogućuje osmosatno spavanje.

Kao glavne mjere ishoda liječenja uzete su: razlika u ukupnom vremenu spavanja u odnosu na početne vrijednosti, učinkovitost spavanja i vrijeme uspavljivanja. U svim parametrima ispitanici liječeni melatoninom su bili bolji od kontrolne skupine. Ispitanici su spavali 37 minuta duže, učinkovitije za 8%, faza 1 nastupa sna je smanjena za 8 minuta (P = 0,007), te faza 2 početka spavanja za 14 minuta (P = .001).

Melatonin je značajno poboljšao ukupno trajanje spavanja u odnosu na placebo (390 minuta vs. 377 minuta; P = 0,011) te učinkovitost spavanja (81% vs 78%, P = 0,007).

Melatonin se ovim pilot istraživanjem pokazao kao sigurna alternativa hipnoticima. Do sada nisu zabilježene nuspojave nakon dugotrajnog uzimanja melatonina.