x
x

Poremećaji spavanja

  04.04.2018.

Budnost i spavanje zapravo su regulirani putem nekoliko međuovisnih procesa koji se ostvaruju složenim međudjelovanjem neuronskih mreža zaduženih za pojedino stanje u tom višeslojnom spektru budnosti i spavanja. Postoje velike razlike u moždanim aktivnostima i fiziološkim procesima između tzv. non-REM (NREM) i REM spavanja koje čine da mnogi istraživači predlažu model s tri faze - budnost, NREM i REM spavanje.

Poremećaji spavanja

Uzastopna pojava stanja budnosti i spavanja regulirana je s pomoću dva različita biološka mehanizma u tijelu, koji se uzajamno integriraju i uravnotežuju. Taj „dvoprocesni model“ regulacije spavanja i budnosti uključuje „cirkadijani ritam“, poznat i kao Proces C te „homeostazu spavanja i budnosti“, poznatu i kao Proces S. Važno je istaknuti da je Nobelova nagrada za fi ziologiju i medicinu 2017. godine upravo dodijeljena istraživačima koji su bitno pridonijeli otkrivanju i objašnjenju funkcije gena koji djeluju na proces C.

Poremećaji spavanja su interdisciplinarni problem, međutim, često im se ne pridaje dovoljno pozornosti, iako imaju brojne negativne učinke na zdravlje općenito.

Poremećaji disanja tijekom spavanja izrazito su povezani s najčešćim bolestima današnjice, kardiovaskularnim bolestima i šećernom bolešću tipa 2, a vrlo često su i njihov uzrok. Pored toga novije spoznaje povezuju ih i s pojavom karcinoma, a pospanost za volanom kao posljedica poremećaja spavanja dovela je do  nove Direktive Europske komisije o vozačkim dozvolama.

Prof. dr. sc. Zoran Đogaš

Zavod za neuroznanost, Centar za medicinu spavanja, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet