x
x

Hormonska terapija nakon 65. godine dobra je opcija za većinu žena

  03.05.2024.

Hormonska terapija (HT) dobra je opcija za većinu žena starijih od 65 godina, unatoč ukorijenjenim strahovima o sigurnosti, prema nalazima nove studije objavljene u časopisu Menopause. HT ima važne zdravstvene prednosti nakon 65. godine života, a učinci HT-a nakon 65. godine života razlikuju se ovisno o vrsti terapije, načinu primjene i dozi.

Hormonska terapija nakon 65. godine dobra je opcija za većinu žena

Studija se temelji na zdravstvenim podacima 10 milijuna starijih žena u Medicareu od 2007. do 2020.

Korištenje hormonske terapije nakon 65. godine bilo je kontroverzno nakon nalaza studije Inicijative za zdravlje žena (WHI) iz 2002. Od te studije mnoge su se žene odlučile protiv HT-a, osobito nakon 65. godine, zbog straha od povećanog rizika od raka i bolesti srca.

Autori studije zaključili su da je, u usporedbi s nikad korištenjem ili prestankom korištenja HT-a prije dobi od 65 godina, korištenje samog estrogena nakon dobi od 65 godina povezano sa sljedećim značajnim smanjenjem rizika: smrtnost (19%); rak dojke (16%); rak pluća (13%); kolorektalni karcinom (12%); kongestivno zatajivanje srca (5%); venska tromboembolija (5%); fibrilacija atrija (4%); akutni infarkt miokarda (11%); i demencija (2%).

Autori su nadalje otkrili da je estrogen plus progestin povezan sa značajnim smanjenjem rizika za rak endometrija (45%); rak jajnika (21%); ishemijsku bolest srca (5%); kongestivno zatajivanje srca (5%); i venske tromboembolije (5%). Međutim, estrogen i progesteron povezani su sa smanjenjem rizika samo kod kongestivnog zatajivanja srca (4%).

Ovi rezultati trebali bi pružiti dodatnu sigurnost ženama u vezi s hormonskom terapijom. Ovi su podaci uvelike u skladu s podacima WHI-a kako ih danas razumijemo - da za većinu žena u postmenopauzi sa simptomima, hormonska terapija je najučinkovitiji tretman i ima koristi koje nadmašuju rizike.

Možda postoje neke iznimke, osobito kod starijih žena s visokim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara. Kod tih žena rizici HT-a mogu nadmašiti dobrobiti i možda bi bilo primjereno prekinuti hormonsku terapiju.

Terapija koja kombinira estrogen i progestagen, i estrogen plus progestin i estrogen plus progesteron bili su povezani s 10%-19% povećanim rizikom od raka dojke, ali autori kažu da se taj rizik može ublažiti korištenjem niskih doza transdermalnog ili vaginalnog estrogena plus progestina .

Autori izvješćuju da se tijekom 14 godina praćenja (od 2007. do 2020.), udio starijih žena koje su uzimale bilo koji estrogen koji sadrži hotmonska terapija, smanjio za polovicu, s 11,4% na 5,5%. E2 je u velikoj mjeri zamijenio konjugirani estrogen (CEE); a vaginalna primjena uvelike je zamijenila oralnu.

Čak i uz ove rezultate, uporaba hormona ostat će kontroverzna, bez golemih napora u edukaciji. Terapija HT-om u menopauzi kod 50-godišnjih žena koje imaju simptome još uvijek je kontroverzna - unatoč velikom broju dokaza koji podržavaju sigurnost i korist kod većine žena.