x
x

Hormonska nadomjesna terapija i rizik za razvoj demencije

  25.11.2022.

Estrogen ima utjecaj na fiziologiju mozga koja je uključena u patogenezu demencije tako da hormonska nadomjesna terapija (HNL) može utjecati na rizik od razvoja demencije. Dosadašnji podaci iz kliničkih istraživanja utvrdili su da je HNL povezan sa smanjenjem rizika od demencije, međutim, eksperimentalni dokazi pokazuju da HNL povećava učestalost demencije. Provedena je retrospektivna kohortna studija parova u Tajvanu kako bi se utvrdio učinak HNL-a na rizik od razvoja demencije.

Hormonska nadomjesna terapija i rizik za razvoj demencije

Provedeno je populacijsko longitudinalno istraživanje u kojem su korišteni podatci iz baze podataka osiguranika u Tajvanu. Istraživana je kohorta koja je bila na HNL-u i u koju je uključeno 35.024 žena dok je u kontrolnu kohortu koja nije bila na HNL-u uključeno 70.048 žena podudarnih s ispitivanom skupinom.

Svi su sudionici bili praćeni do dijagnoze demencije, smrti ili do kraja 31. prosinca 2013., što god se prije dogodilo. Sveukupno, prosječno trajanje praćenja (±SD) u ispitivanoj i kontrolnoj kohorti bilo je 12,3 (±2,3) odnosno 12,2 (±2,4) godine. Korišten je Coxov regresijski model proporcionalnih rizika.

Kumulativna incidencija demencije za ispitivanu kohortu na HNL-u (20,04 na 1000) je bila značajno viša od odgovarajuće kumulativne incidencije u usporednoj kohorti (15,79 na 1000); prilagođeni HR od 1,35 (95% CI 1.13–2.62) u promatranom razdoblju. Postojao je povećan rizik za demenciju s višom kumulativnom dozom propisanog HNL-a (p za trend <0,0001).

Ova kohortna studija je potvrdila da je HNL povezan s povećanim rizikom od razvoja demencije. Kliničke implikacije ove studije je potrebno dalje istraživati.