x
x

Vitamin E za bolji san u menopauzi

  06.11.2023.

Kronični poremećaj spavanja predstavlja jedan od najčešćih problema s kojima se suočavaju žene u postmenopauzi. U potrazi za alternativnim pristupima rješavanju ovog problema, jedno istraživanje je istaknulo vitamin E kao potencijalno korisnu opciju.

Vitamin E za bolji san u menopauzi

Tijekom prijelaza u menopauzu, hormonske promjene često uzrokuju probleme sa snom, uključujući lošu kvalitetu sna, prekidanje sna i česta buđenja. Nesanica ne samo da predstavlja značajan rizik za razvoj različitih kroničnih bolesti, kao što su visoki krvni tlak, zatajenje srca, dijabetes tipa 2, već također povećava razinu oksidativnog stresa. Oksidativni stres može poremetiti ciklus spavanja i buđenja, a loša kvaliteta sna sama po sebi doprinosi povećanju oksidativnog stresa i smanjenju razine antioksidansa.

Jedan od antioksidanasa koji privlači pažnju je vitamin E, koji ima sposobnost zaštititi stanične membrane od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima te smanjenjiti upalu. Zbog potencijalnih prednosti vitamina E kod simptoma menopauze, poput valova vrućine i zdravlja kostiju, sve više žena u postmenopauzi ga koristi. Iako nisu provedena klinička ispitivanja o potencijalu vitamina E kod kronične nesanice autori nove studije sugeriraju da smanjenje oksidativnog stresa može biti mehanizam putem kojeg vitamin E poboljšava kvalitetu sna.

Stoga je provedeno prvo dvostruko slijepo, randomizirano, placebo-kontrolirano ispitivanje na Tajlandu. U istraživanju je sudjelovalo 160 žena u postmenopauzi koje su patile od kronične nesanice. Sudionice su podijeljene u dvije skupine: jedna je primila 400 jedinica vitamina E (miješani tokoferol), dok je druga skupina dobila placebo kapsule.

Glavni cilj ovog istraživanja bio je procijeniti kvalitetu sna koristeći PSQI upitnik, samoprocjenu sudionica i standardizirane upitnike. Osim toga, proučavali su i postotak sudionica koje su koristile sedative.

Rezultati su pokazali da je početni PSQI rezultat bio nešto viši u skupini koja je primala vitamin E u usporedbi s placebom. Međutim, nakon mjesec dana uzimanja vitamina E, rezultati PSQI značajno su se poboljšali, ukazujući na bolju kvalitetu sna u toj skupini.

Nadalje, došlo je do značajnog smanjenja udjela sudionica koje su koristile sedative, dok takvo smanjenje nije bilo značajno u placebo grupi.

Na temelju ovi rezultata, istraživači su zaključili da bi vitamin E mogao poslužiti kao alternativno rješenje za kronični poremećaj sna kod žena u postmenopauzi jer poboljšava kvalitetu sna i smanjuje upotrebu sedativa.

Izvor: Vitamini.hr