x
x

Hormonska nadomjesna terapija povezana s većim rizikom za rak dojke

  31.12.2019.

Sve vrste hormonske nadomjesne terapije (HT), osim primjene vaginalnog estrogena, povezane su s povećanim rizikom za razvoj raka dojke, dokazano je u velikoj metaanalizi objavljenoj u Lancetu.

Hormonska nadomjesna terapija povezana s većim rizikom za rak dojke

Istraživači su obradili podatke od više od 100.000 žena u postmenopauzi koje su razvile rak dojke.

Između svih rezultata ističemo: 

  • Prekomjerni rizik za razvoj raka dojke bio je veći za kombinacije estrogena i progestogena u odnosu na primjenu samog estrogena.
  • Rizik za razvoj raka dojke povećao se tijekom trajanja upotrebe HT-a, ali među trenutnim korisnicima rizik je bio povišen čak i tijekom prve 4 godine uporabe (na primjer, 1 − 4 godine estrogena-progestogena bilo je povezano s povećanim rizikom od 60% u odnosu na kontrolnu skupinu koja ne koristi hormonsku nadomjesnu terapiju).
  • Povećani rizik od karcinoma dojke trajao je više od 10 godina nakon prestanka liječenja HT-om.