x
x

Je li višak hormona štitnjače povezan s većim rizikom od kognitivnih poremećaja

  24.11.2023.

U ovoj kohortnoj studiji među 65931 pacijentom u dobi od 65 godina i starijim koji primaju primarnu njegu unutar jednog sustava zdravstvene skrbi, niska razina tireotropina zbog endogene ili egzogene tireotoksikoze bila je povezana s povećanim rizikom od incidentnog kognitivnog poremećaja, s prilagođenim omjerom rizika od 1,39.

Je li višak hormona štitnjače povezan s većim rizikom od kognitivnih poremećaja

Ovoj studiji bio je cilj utvrditi je li endogena i egzogena tireotoksikoza, povezana s povećanim rizikom od kognitivnih poremećaja.

Obrasci prakse koji pogoduju otkrivanju velikog broja slučajeva i liječenju hormonima štitnjače (jedan su od najčešćih recepata u SAD-u), kod starijih osoba trebaju se ponovno razmotriti u svjetlu učestalosti pretjeranog liječenja i potencijala štete povezane s viškom hormona štitnjače. 

Ova kohortna studija provela je longitudinalnu vremenski promjenjivu analizu elektroničkih zdravstvenih zapisa za pacijente koji su u sustavu primarne zdravstvene zaštite u Mreži liječnika zajednice Johns Hopkins (SAD), između 1. siječnja 2014. i 6. svibnja 2023. Pacijenti 65 godina i stariji s najmanje 2 posjeta svojim liječnicima primarne zdravstvene zaštite u razmaku od 30 dana ispunjavala su uvjete uključenja u studiju. Nijedan od 65931 uključenih pacijenata nije imao povijest niske razine tireotropina (TSH) ili dijagnoze kognitivnog poremećaja unutar 6 mjeseci od prvog posjeta. Analiza podataka obavljena je od 1. siječnja do 5. kolovoza 2023.

Varijabla izloženosti bila je niska razina TSH, karakterizirana na temelju kliničkog konteksta kao posljedica endogene tireotoksikoze, egzogene tireotoksikoze ili nepoznatog uzroka, isključujući one koji se mogu pripisati akutnoj bolesti ili drugim medicinskim čimbenicima kao što su lijekovi.

Mjera ishoda bili su kognitivni poremećaji, uključujući blago kognitivno oštećenje i demenciju svih uzroka, kako bi se poboljšala osjetljivost i objasnila nedovoljna dijagnoza demencije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

U analizu je uključeno ukupno 65931 pacijenata (srednja [IQR] dob pri prvom posjetu, 68,0 [65,0-74,0] godina; 37208 [56%] bile su žene; 46106 [69,9%] bile su bijelke). Pacijenti koji su bili izloženi tireotoksikozi imali su učestalost kognitivnih poremećaja od 11,0% (95% CI, 8,4%-14,2%) do dobi od 75 godina naspram 6,4% (95% CI, 6,0%-6,8%) za one koji nisu bili izloženi. Nakon prilagodbe, tireotoksikoza svih uzroka bila je značajno povezana s rizikom od dijagnoze kognitivnog poremećaja (prilagođeni omjer rizika, 1,39; 95% CI, 1,18-1,64; P < ,001) u svim dobnim skupinama. Kada se stratificira prema uzroku i težini, egzogena tireotoksikoza ostala je značajan čimbenik rizika (prilagođeni omjer rizika, 1,34; 95% CI, 1,10-1,63; P = ,003) s procjenama koje sugeriraju odgovor na dozu.

U ovoj kohortnoj studiji među pacijentima od 65 godina i starijima, niska razina TSH zbog endogene ili egzogene tireotoksikoze bila je povezana s većim rizikom od incidentnog kognitivnog poremećaja. Jatrogena tireotoksikoza česta je posljedica terapije hormonima štitnjače. Budući da su hormoni štitnjače među najčešćim receptima u SAD-u, razumijevanje negativnih učinaka pretjeranog liječenja ključno je za usmjeravanje prakse propisivanja.