x
x

Terapija multiple skleroze u Sloveniji - analiza 20 godina liječenja

  19.08.2022.

Lijekovi koji modificiraju tijek bolest dramatično su utjecala na liječenje relapsno-remitentne multiple skleroze (RRMS). Novi lijekovi se neprestano razvijaju i mijenja se terapijska strategija.

Terapija multiple skleroze u Sloveniji - analiza 20 godina liječenja

Cilj rada objavljenom u Radu HAZU bio je analizirati razvoj lijekova koji modificiraju tijek bolesti u liječenju multiple skleroze u Sloveniji s posebnim naglaskom na suvremene pristupe liječenju bolesnika.

Analizirani su recepti lijekova u Sloveniji od 2001.-2021., kao i upućivanja Povjerenstvu za multiplu sklerozu Centra za multiplu sklerozu u Ljubljani u posljednje tri godine (2019.-2021.).

Ukupno je 2001. godine liječeno 360 pacijenata  lijekovima koji modificiraju tijek bolesti  i 1839 u 2021.

Ukupan broj pacijenata na injekcijskim terapijama s vremenom se smanjivao, dok se broj pacijenata na oralnim terapijama povećavao.

Dimetil fumarat je trenutno najčešće korišteni lijek s 505 pacijenata na lijeku u 2021. Broj pacijenata na snažnim lijekovima porastao je sa 28 (3%) u 2012. na 763 (41%) u 2021.

Visokoaktivni lijekovi su predstavljali 52%, 62% i 69% svih odobrenja lijekova koji modificiraju tijek bolesti u 2019., 2020. i 2021. godini.

Broj liječenih bolesnika s multiplom sklerozom u Sloveniji stalno raste, kao i broj pacijenata na potentnom lijeku koji modificira tijek bolest, što dokazuje da neurolozi slijede suvremeni koncept liječenja multiple skleroze.