x
x

"Pametne kartice” za poboljšanja kvalitete života osoba koje su preboljele rak

  18.04.2023.

SmartCARE projekt ima za cilj razviti ‘Cancer Survivor Smart Card’. Ovaj digitalni alat smanjit će komunikacijski jaz između onkoloških bolesnika nakon preboljenja te pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga. Time će pružatelji usluga promicati osnaživanje uloge građana kroz skrb usmjerenu na pacijenta i u konačnici poboljšati kvalitetu života osoba koje su preboljele i preživjele rak.

"Pametne kartice” za poboljšanja kvalitete života osoba koje su preboljele rak

European Cancer Organisation koordinira ovaj EU projekt u okviru programa EU4Health 2021.-2027., usmjerenog na održivost i potrebe korisnika.

smartCARE ima za cilj:

  • Suradnju s programerima aplikacija kako bi zajednički izradili aplikaciju Cancer Survivor Smartcard App
  • Osigurati visokokvalitetnu follow-up skrb putem pristupa pacijentovoj kliničkoj povijesti
  • Omogućiti pacijentima s rakom i preživjelima personaliziranu follow-up skrb
  • Poboljšati komunikaciju između pružatelja zdravstvene skrbi i onkoloških bolesnika nakon preživljenja raka posebice kada je riječ o potrebama i pitanjima bivših bolesnika

Projekt smartCARE značajna je inicijativa Europskog plana za borbu protiv raka koji se koordinira u okviru programa EU4Health. Dizajnirat će se digitalni alat za smanjenje komunikacijskog jaza između preživjelih onkoloških bolesnika te pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga. SmartCARE Consortium radi zajedno s Bilbomatica Consortiumom koji razvija tehničke elemente prototipa aplikacije.

Izvor: Health Hub

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000Zipantola PROTECTAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: