x
x

ChatGPT i depreskripcija lijekova u gerijatriji

  26.04.2024.

ChatGPT može pomoći racionalizaciji farmakoterapije i depreskripciji lijekova među starijim osobama, objavljeno je u časopisu Journal of Medical Systems.

ChatGPT i depreskripcija lijekova u gerijatriji

Arya Rao s Harvard Medical School u Bostonu i suradnici procijenili su učinak ChatGPT-a u upravljanju farmakoterapijom u slučaju uzimanja većeg broja lijekova (polifarmacija) uz pomoć binarnih (da/ne) odluka o depreskripciji u standardiziranim kliničkim vinjetama.

Istraživači su otkrili da u da/ne binarnim odlukama o depreskirpciji, ChatGPT univerzalno preporučuje propisivanje manjeg broja lijekova bez obzira na status svakodnevnih životnih aktivnosti kod bolesnika bez kardiovaskularnih bolesti u povijesti bolesti. Među bolesnicima koji imaju kardiovaskularne bolesti, ChatGPT je davao odgovore ovisno o postavljenom upitu i varirali su.

Raspon ukupnog broja opisanih lijekova bio je 2,67 do 3,67 (od sedam) i nije varirao s kardiovaskularnim statusom. Međutim, broj propisanih lijekova povećavao se linearno s težinom i brojem komorbiditeta. ChatGPT preferirano opisuje lijekove protiv bolova.

Ova studija je prvi slučaj uporabe ChatGPT-a kao alata za kliničku podršku u upravljanju farmakoterapijom.

Iako treba biti oprezan kako bi se povećala točnost takvih modela, upravljanje farmakotrapijom i rješavanja problema polifarmacije i depreskripcija lijekova uz pomoć umjetne inteligencije moglo bi pomoći u ublažavanju sve većeg oprterećenja liječnika obiteljske medicine. Daljnja istraživanja s posebno treniranim alatima umjetne inteligencije mogla bi značajno poboljšati skrb za starije pacijente, a jedan od koraka je racionalna farmakoterapija.