x
x

Rezolucija o debljini

  03.04.2023.

I vladajući i oporba podržali su u petak u Saboru prijedlog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku da se usvoji Rezolucija o debljini

Rezolucija o debljini
Procjene pokazuju da će udio osoba s debljinom u Hrvatskoj do 2030. iznositi 32,4%.

Zastupnici su upozorili kako Hrvatska ima najveći postotak pretilih osoba u EU, založivši se za zdravu prehranu u vrtićima i školama i propagiranje kretanja i sporta.

Rezolucijom se predlaže da sve nadležne institucije poduzmu sve odgovarajuće korake iz djelokruga svojih odgovornosti u vezi sa sprječavanjem, dijagnosticiranjem i liječenjem debljine u svrhu smanjenja broja oboljelih od debljine.

Uz to, predlaže se da promiču zdrave načine života, osobito zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost, održavanje odgovarajuće tjelesne mase, nepušenje, izbjegavanje prekomjerne konzumacije alkohola i kontrolu povišenih vrijednosti tlaka i masnoća.

Donošenje Rezolucije bi trebao biti jedan od doprinosa smanjenu prevalencije prekomjerne težine, unaprjeđenju zdravlja, sprječavanja bolesti i podizanje kvalitete i duljine života svih nas, a pogotovo mladih naraštaja.

2019. godine se samo 34% odraslih u Hrvatskoj imalo normalnu tjelesnu masu, a čak 65% prekomjernu, od čega 23% njih debljinu.

Procjene pokazuju da će udio osoba s debljinom u Hrvatskoj do 2030. iznositi 32,4%.

Također, procjenjuje se da će udio djece s debljinom u toj godini iznositi 23,19% za dob od 5 do 9 godina, te njih 16,37% za dob od 10 do 19 godina.

Hrvatski sabor

VEZANI SADRŽAJ > <