x
x

Psihodinamika debljine

  23.04.2024.

Psihijatrijska istraživanja debljine i poremećaja hranjenja baziraju se na tradiciji psihodinamskih istraživanja koja pružaju bitan okvir za razumijevanje tih stanja.

Psihodinamika debljine

Mentalno zdravlje se tumači iz perspektive biologijske (tjelesne), psihološke, socijalne i duhovne razine. Upravo neravnoteža na razini ovih perspektiva može doprinijeti razvoju pretilosti, dok uravnoteženje vodi prema suočavanju i rješavanju ovog značajnog medicinskog problema i poremećaja.

U razumijevanju i liječenju debljine potrebno je povezati bitne psihodinamske koncepte vezane uz pretilost, od neurobiologijskih osnova psihodinamskog razumijevanja pretilosti do uloge raznih faktora ličnosti.

Također je važno naglasiti postojanje sličnosti i razlika između pretilosti i anoreksije, izniman značaj patologije vezane uz spektar „master emocije“ srama, kao i važnost psihodinamskih psihoterapija u liječenju pretilosti. Integriranjem navedenih parametara u cjelovitu sliku moguće je dodatno utjecati na brže prepoznavanje, optimalno liječenje, kao i prevenciju debljine.