x
x

Zamjena za obroke i financijski poticaji u liječenju adolescentne pretilosti

  22.06.2024.

Za adolescente koji imaju prekomjerno veliku tjelesnu masu, najbolja strategija liječenja je nadomjesna terapija obroka u kombinaciji s financijskim poticajima jer to dovodi do većeg smanjenja indeksa tjelesne mase (BMI) donose veće smanjenje indeksa tjelesne mase (BMI) i ukupne mase tjelesne masti objavljeno je u časopisu JAMA Pediatrics.

Zamjena za obroke i financijski poticaji u liječenju adolescentne pretilosti

Amy C. Gross, iz Centra za dječju pretilosti Sveučilišta Minnesota u Minneapolisu i suradnici ispitivali su učinak nadomjesne terapije obroka i financijsku situmulaciju u ispitivanoj grupi i samo nadomjesnu terapiju u kontroloj grupi na tjelesnu masnoću i kardiometaboličke faktore rizika kod adolescenata s prekomjernom tjelesnom masom od 2018. do 2022. U studiju je uključeno ukupno 126 adolescenata s prekomjernom tjelesnom masom: polovica je randomizirana u ispitivanu skupinu, a druga polovica u kontrolnu skupinu.

Istraživači su otkrili da je prosječno smanjenje BMI-a bilo -5,9 postotnih bodova veće u 52. tjednu u ispitivanoj skupini koja je uz zamjenu za obrok imala i financijsku stimulaciju u usporedbi s kontrolnom skupinom. Veće smanjenje prosječne ukupne mase tjelesne masti za -4,8 kg zabilježeno je isto tako u ispitivanoj skupini.

Ova strategija se pokazala isplativa bez obzira na uložena sredstva je su istraživači ispitivali i kvalitetu života ispitanika (inkrementalni omjer troškovne učinkovitosti, 39 178 USD po životnoj godini prilagođenoj kvaliteti). Nisu primijećene značajne razlike između skupina u kardiometaboličkim čimbenicima rizika ili nezdravom ponašanju u kontroli težine.

Moguće je da su financijski poticaji omogućili sudionicima da se bolje pridržavaju plana obroka tijekom godine, što je rezultiralo značajnim smanjenjem BMI-a i postotka tjelesne masti u organizmu.