x
x

Najavljeno niz reformskih mjera u zdravstvu

  13.06.2022.

Ministar zdravstva Vili Beroš je najavio niz reformskih mjera, među kojima su uspostava županijskih domova zdravlja, nova mreža zdravstvene zaštite te financijski održivo upravljanje bolnicama.

Najavljeno niz reformskih mjera u zdravstvu

Planira se i daljnje objedinjavanje javne nabave, revizija liste lijekova HZZO-a, novi model ugovaranja i plaćanja, izrada strateškog okvira razvoja ljudskih resursa, aktivno upravljanje specijalizacijama te regulacija javnog i privatnog rada.

Fokus će biti na preventivnim pregledima, promicanju zdravih navika i podizanju zdravstvene pismenosti.

Domove zdravlja će se objediniti tako da svaka županija ima po jedan, osim Zagreba zbog velikog broja stanovnika.

Ravnatelj doma zdravlja dobit će ovlasti organizacije primarne zdravstvene zaštite na svom području, uključujući i privatne ordinacije.

Uključivanjem bolničkih specijalista u domove zdravlja povećat će se dostupnost njihovih usluga, a primarnu zaštitu ojačat će se boljim uvjetima rada, većim plaćama i nagrađivanjem prema radu, odnosno uvjetima rada u ruralnim krajevima.

U planu je i pripajanje sanitetskog prijevoza hitnoj medicini, kao i jača kontrola bolovanja kako bi se smanjio iznos od tri milijarde kuna, koliko godišnje poslodavci i HZZO izdvajaju za tu stavku.

Za provedbu reforme nužne su izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, što se očekuje krajem godine.

Na razini bolničkog sustava prenijet će se osnivačka prava sa županija na državu, tako da će sve bolnice, izuzev specijalnih, postati državne.

Time će se omogućiti novi model upravljanja bolnicama, standardizacija bolničkih procesa i financijska održivost.

Cilj je jačanje dnevnih bolnica, smanjenje akutnih stacionarnih kapaciteta, te povećavanje kapaciteta za palijativnu skrb i dugotrajno liječenje.

Provest će se kategorizacija bolnica, tako da će se znati koje usluge i na kojoj razini pojedina bolnica obavlja i ugovara.

Uspostavit će se nova mreža zdravstvene zaštite sa ciljem smanjenja listi čekanja i racionalizacija troškova, te će se revidirati bolnički kapaciteti sukladno potrebama gravitirajućeg stanovništva.

Funkcionalna integracija bolnica osigurat će preraspodjelu bolničkih usluga te ukloniti nepotrebno umnožavanje postupaka na malim geografskim udaljenostima.

Najavljena je i uspostava jasnih granica između rada u javnom zdravstvu i privatnoj praksi.

Uspostavljaju se nacionalni i regionalni centri izvrsnosti, registri kvalitete i jača sustav mjerenja ishoda liječenja, a kvalitetnu zdravstvenu uslugu vrednovat će se kroz nove modele ugovaranja i plaćanja.

Što se tiče infrastrukturnih projekata, najavljen je nastavak revitalizacije Imunološkog zavoda i projekta Nacionalne dječje bolnice Blato te uspostavu namjenske Helikopterske hitne medicinske službe (HEMS).

Ministarstvo zdravstva

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluAndol PROMaxirino
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: