x
x

Kakva je potražnja za dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem u Hrvatskoj?

  09.08.2023.

Kakva je potražnju za dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem u Republici Hrvatskoj objavljeno je u časopisu ST-open. Stariji sudionici s višim prihodima i dobrim prehrambenim navikama rjeđe će kupovati policu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Istovremeno, mlađe odrasle osobe s nižim primanjima i lošijim zdravstvenim stanjem češće se odlučuju na kupnju police dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Kakva je potražnja za dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem u Hrvatskoj?

Cilj rada bio je istražiti ekonomske, demografske i osobne čimbenike koji utječu na potražnju za dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem u Republici Hrvatskoj.

Provedeno je online istraživanje putem upitnika s 19 točaka. Upitnik je distribuiran sudionicima metodom snježne grude, a u analizi podataka korišten je logistički regresijski model kako bi se procijenila povezanost istraživanih varijabli s potražnjom dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Upitnik je dostupan kao dodatni materijal u objavljenom radu.

Ukupno je 203 sudionika ispunilo online upitnik (dobni raspon 24 – 42 godine). Utvrđena je statistički značajna povezanost između viših cijena polica osiguranja (omjer izgleda (OR)=1,016, 95% interval pouzdanosti (CI)=1,002-1.031), povećane svijesti o zdravoj prehrani (prehrambene navike) (OR=1,768, 95% CI=1,100-2,841) i dobrovoljnog kupovanja polica zdravstvenog osiguranja. Za osobe u višem dohodovnom razredu (OR=0,594, 95% CI=0,364-0,970) i s dobrom subjektivnom percepcijom osobnog zdravstvenog stanja (OR=0,454, 95% CI=0,232-0,889) je utvrđeno da je manje vjerojatno da će kupiti dobrovoljno policu zdravstvenog osiguranja. Također, potražnja za dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem pada s dobi (OR=0,924, 95% CI=0,873-0,978), pri čemu je manja vjerojatnost da će starije osobe dobrovoljno kupovati zdravstveno osiguranje u odnosu na mlađe ispitanike.

Izbor za kupnju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u velikoj mjeri korelira sa socioekonomskim statusom pojedinca u današnjem društvu. Stariji sudionici s višim prihodima i dobrim prehrambenim navikama rjeđe će kupovati policu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Istovremeno, mlađe odrasle osobe s nižim primanjima i lošijim zdravstvenim stanjem češće se odlučuju na kupnju police dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Klara Muslim, Nensi Bralić