x
x

Kada se osobe moraju javiti u HZZO radi obveznog zdravstvenog osiguranja?

  30.03.2023.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji stupa na snagu 1.4. 2023. godine propisuje se obveza osiguranicima koji su status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju stekli kao osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj jer su se u propisanom roku prijavile Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Kada se osobe moraju javiti u HZZO radi obveznog zdravstvenog osiguranja?

-nakon prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja djelatnosti ili prestanka primanja naknade plaće na koju imaju pravo prema propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja
-nakon prijevremenog prestanka služenja vojnog roka odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka ili nakon isteka propisanog roka za služenje vojnog roka odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka
-nakon otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznoga -psihijatrijskog liječenja ili obveznoga liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi
-nakon navršenih 18 godina života
-nakon isteka školske godine u kojoj su završile redovito školovanje prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici odnosno nakon položenog završnog ispita
-osobnog pristupa HZZO-u radi provjere okolnosti na temelju kojih im je taj status utvrđen, ako se ne vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Navedeni osiguranici su obvezni osobno pristupiti HZZO-u u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno najkasnije sa zaključno 29. lipnjem 2023. godine.

Osiguranici koji su pristupili HZZO-u u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona imaju i dalje obvezu osobnog pristupa HZZO-u jednom u tri mjeseca radi provjere okolnosti na temelju kojih im je taj status utvrđen, osim za vrijeme dok se vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osiguranike koji osobno ne pristupe HZZO-u u propisanim rokovima (najkasnije do zaključno sa 29. lipnjem 2023. godine 2023. godine te potom jednom u tri mjeseca) HZZO će istekom tih rokova odjaviti iz obveznoga zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

U potonjem slučaju, a s obzirom da je obvezno zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj obveza, dužni su se javiti najbližoj ustrojstvenoj jedinici HZZO i regulirati status osigurane osobe HZZO-a prema jednoj od zakonskih osnova osiguranja za koju u tom momentu ispunjavaju propisane uvjete.

Osigurane osobe koje su status u obveznom zdravstvenom osiguranju stekle prema osnovi osiguranja za koju je Zakonom propisan uvjet prebivališta, stalnog boravka ili dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj, a koje imaju prijavljen privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske, sukladno Zakonu zadržavaju taj status još najduže 90 dana od dana njegova stupanja na snagu te će ih HZZO istekom toga roka odjaviti iz obveznoga zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

Osigurane osobe koje su status u obveznom zdravstvenom osiguranju stekle ili će ga steći prema osnovi osiguranja za koju je Zakonom propisan uvjet prebivališta, stalnog boravka ili dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj prestaje status osigurane osobe gubitkom statusa osobe na prebivalištu, stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu u Republici Hrvatskoj odnosno u slučaju prijave privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske te će ih HZZO odjaviti iz obveznoga zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

Osobi koja je odjavljena iz obveznoga zdravstvenog osiguranja iz prethodno navedenih razloga HZZO će izdati rješenje na njezin zahtjev.

Detaljnije se moguće informirati u najbližoj ustrojstvenoj jedinici HZZO-a ili na besplatni telefon obveznog zdravstvenog osiguranja 08007979.

HZZO