x
x

Kontrola krvnog tlaka nakon trombektomije zbog akutnog moždanog udara

  24.11.2022.

U kontroliranom randomiziranom kliničkom ispitivanja testirana je intenzivna kontrola ciljanog krvnog tlaka <120 mm Hg nakon tombektomije zbog akutnog ishemijskog moždanog udara.

Kontrola krvnog tlaka nakon trombektomije zbog akutnog moždanog udara

Potvrđeno je da odabrani pacijenti s ishemijskim moždanim udarom s okluzijom velikih žila imaju koristi od endovaskularne trombektomije (EVT). Stope uspješne rekanalizacije sa sadašnjim uređajima su relativno visoke, u rasponu između od 70% do 90%. Međutim, optimalni nije jasno koliki bi trebao biti arterijski krvni tlak (BP) nakon tromebektomije. Istraživači su proveli randomizirano kliničko ispitivanje u 44 centra u Kini kako bi usporedili intenzivnu kontrolu krvnog tlaka (ciljani sistolički tlak < 120 mm Hg) s manje intenzivnim liječenjem krvnog tlaka (ciljani sistolički tlak od 140 do 180 mm Hg). Cilj je bio postići ciljane vrijednosti krvnog tlaka unutar 1 sata od upisa i zatim ga održati 72 sata. Primarni ishod bio je funkcionalni oporavak nakon 90 dana, procijenjen distribucijom rezultata na modificiranoj Rankinovoj ljestvici (mRS). Sekundarni ishodi uključivali su veliki invaliditet ili smrt (mRS 3 - 6) i simptomatsko intracerebralno krvarenje (sICH).

Studija je ranije prekinuta zbog sigurnosnih razloga. Od 810 pacijenata (srednja dob, 68 godina; 62% muškarci) s potpunim podacima, medijan NIH (National institutes of health) ljestvice moždanog udara bio je 15, što ukazuje na prilično teške moždane udare. Medijan vremena od početka moždanog udara do randomizacije bio je oko 9 sati. Tijekom prva 24 sata, skupina s intenzivnom kontrolom krvnog tlaka imala je prosječno 17,9/10,0 mm Hg niži tlak od skupine s manje intenzivnom kontrolom tlaka. Intenzivna skupina imala je veće izglede za lošije ishode (omjer izgleda, 1,37). Teški invaliditet ili smrt zabilježeni su u 53% pacijenata u intenzivnoj skupini u odnosu na 39% u manje intenzivnoj skupini kontrole tlaka nakon zahvata (OR, 1,85). Obje skupine imale su stopu simptomatskog intracerebralnog krvarenja od 6%.

Intenzivno snižavanje krvnog tlaka nakon trombektomije može teoretski smanjiti rizik od hemoragije. Međutim, u ovom istraživanju nije postignuto smanjenje simptoma intracerebralnog krvarenja, a skupina u kojoj je intenzivnije kontroliran krvni tlak imala je lošije ishode liječenja.

To je i razlog da se nakon trombektomije provedene nakon akutnog ishemijskog moždanog udara razumnim čini u većine bolesnika održavati sistolički tlak u rasponu od 140 do 180 mm Hg.