x
x

Uromodulin - poveznica između natriurije i dnevnog ritma arterijskog tlaka

  01.11.2023.

Uromodulin (UMOD) je najzastupljeniji urinarni glikoprotein sintetiziran isključivo u epitelnim stanicama uzlaznog kraka Henleove petlje. Osim dobro poznate zaštitne uloge u infekcijama urinarnog trakta i stvaranje bubrežnih kamenaca, nedavne studije otkrile su njegovu važnu ulogu u homeostazi elektrolita u uzlaznom kraku Henleove petlje.

Uromodulin - poveznica između natriurije i dnevnog ritma arterijskog tlaka

Promjene u dnevnom unosu kuhinjske soli u osoba osjetljivih na sol utječu na arterijski tlak (AT), ali točan patofiziološki mehanizam još nije u potpunosti razjašnjen.

Cilj ove studije objavljene u časopisu Acta clinica Croatica,  bio je istražiti izlučivanje uromodulina (UM) i natrija mokraćom i povezanost s AT u mlađih odraslih osoba.

U 326 ispitanika (medijan dobi 36, IQR 18-48, 64,6% muškarci) analizirani su uzorci krvi i mokraće uzeti natašte i izmjeren je AT u ordinaciji, a kod 175 ispitanika učinjeno je kontinuirano mjerenje arterijskoga tlaka. UM je određen metodom ELISA. Prema klasifikaciji JNC-7 optimalni AT, predhipertenzija (PHT) i hipertenzija (HT) su dijagnosticirani u 103 (72% m), 143 (43% m) i 80 (38% m) ispitanika. Nije bilo razlike u dobi, unosu kuhinjske soli, procijenjenoj stopi glomerularne filtracije niti u izlučivanju natrija i UM mokraćom između kategorija AT. Uočena je pozitivna povezanost UM s frakcijskom ekskrecijom natrija, a negativna s 24-satnom natriurijom i noćnim sniženjem dijastoličkoga AT u PHT. Ovi rezultati upućuju na povezanost UM s tubularnom reapsorpcijom natrija i promjenama dnevnoga ritma AT u predhipertoničara.