x
x

Intenzivna kontrola krvnog tlaka može dodati do 3 godine života

  Marija Škrlec, mag. pharm

  01.03.2020.

Odrasli s visokim kardiovaskularnim rizikom koji primaju intenzivnu terapiju za hipertenziju mogu produljiti svoj životni vijek za od pola godine do čak 3 godine.

Intenzivna kontrola krvnog tlaka može dodati do 3 godine života

Gotovo 9400 visoko rizičnih odraslih osoba bez dijabetesa sa sistoličkim krvnim tlakom između 130 i 180 mm Hg randomizirano je na intenzivnu kontrolu krvnog tlaka (gdje je ciljna vrijednost sistoličkog tlaka bila <120 mm Hg) ili standardnu ​​kontrolu (s ciljnom vrijednošću <140 mm Hg). Ispitivanje je zaustavljeno rano, nakon otprilike 3 godine, kada je skupina s intenzivnim liječenjem pokazala značajno smanjenje kardiovaskularnih događaja i ukupne smrtnosti.

Pretpostavljajući da će kontinuirano intenzivno liječenje donijeti dugoročnu korist, istraživači su procijenili da bi preostalo preživljavanje u dobi od 50 godina bilo 37,3 godine s intenzivnim liječenjem u usporedbi s 34,4 godine sa standardnim liječenjem. U dobi od 65 godina preostalo preživljavanje iznosilo bi 24,5 prema 23,3 godine, a u 80. godini 11,9 u odnosu na 11,1 godinu.