x
x

Rano ili odgođeno snižavanje krvnog tlaka nakon ishemijskog moždanog udara?

  02.01.2024.

U studiji CATIS-2 ispitano je rano snižavanje krvnog tlaka nakon ishemijskog moždanog udara. Utvrđeno je da se stopa smrtnosti nije razlikovala nakon početnog snižavanja krvnog tlaka unutar 24 do 48 sati nakon ishemijskog moždanog udara u usporedbi s polaganim spuštanjem u roku 8 dana od postavljene dijagnoze.

Rano ili odgođeno snižavanje krvnog tlaka nakon ishemijskog moždanog udara?

Do sada nije utvrđeno optimalno vrijeme za početak snižavanja krvnog tlaka u akutnoj fazi nakon ishemijskog moždanog udara. Iako metaanaliza 13 kliničkih ispitivanja iz 2015. nije pokazala korist od antihipertenzivnog liječenja započetog unutar 3 dana od pojave simptoma, istraživačka analiza podskupina podataka iz istraživanja CATIS (Kinesko ispitivanje primjene antihipertenziva kod akutnog ishemijskog moždanog udara) sugerira da bi sniženje krvnog tlaka koje započne između 24 do 48 sati od dijagnoze ishemijskog moždanog udara moglo imati koristi.

U istraživanje CATIS-2, randomizirano je 4810 bolesnika s akutnim ishemijskim moždanim udarom u dobi od 40 godina ili starijih, koji su se javili u 106 bolnica u Kini unutar 24 do 48 sati nakon pojave simptoma moždanog udara sa sistoličkim krvnim tlakom između 140 mm Hg i 220 mm Hg. Uspoređene su dvije skupine ranog ili odgođenog snižavanja krvnog tlaka.

Bolesnici s fibrilacijom atrija, teškim simptomima moždanog udara ili liječeni trombolizom ili endovaskularnom trombektomijom su isključeni iz istraživanja.

Skupina koja je primila antihipertenzive odmah nakon randomizacije imala je za cilj postići smanjenje sistoličkog krvnog tlaka za 10% do 20% unutar 24 sata i postići vrijednosti krvnog tlaka <140/90 mm Hg unutar 7 dana. Grupa koja je bila u skupini odgođenog liječenja prekinula je sve antihipertenzivne lijekove na 7 dana i počela s antihipertenzivnim lijekovima 8. dana.

90. dana, 12,0% iz ispitivane skupine ranog antihipertenzivnog liječenja i 10,5% iz kontrolne skupine odgođenog liječenja imalo je funkcionalnu ovisnost (modificirani rezultat Rankinove ljestvice ≥3) ili je umrlo (P=0,08). Stope ponovljenog moždanog udara i nuspojave nisu se razlikovale između skupina.