x
x

Dob u kojoj počinje menopauza nije povezana s kasnijim faktorima rizika od KVB-a

  Marija Škrlec, mag. pharm

  28.02.2020.

Istraživanje je pokazalo da dob u kojoj žena ulazi u menopauzu nije povezana s promjenama čimbenika rizika za kardiovaskularnu bolest (KBV).

Dob u kojoj počinje menopauza nije povezana s kasnijim faktorima rizika od KVB-a

Ispitivanje je provedeno na 800 do 900 žena u Velikoj Britaniji te im je praćen krvni tlak, visina i težina (da si se odredio indeks tjelesne mase) i opseg struka u dobi između 36. i 69. godine, a lipidi i hemoglobin A1c izmjereni su nekoliko puta u dobi od 53. do 69. godine. Ispitanice su  same prijavile datum posljednje menstruacije.

Nakon multivarijatne prilagodbe ispostavilo se je da je dob, u kojoj je došlo do izostanka menstruacije (bilo zbog prirodne menopauze ili histerektomije), slabo povezana s bilo kojim od čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti izmjerenih u bilo kojoj dobi.