x
x

Zdravstvena pismenost bolesnika s obzirom na izvor informiranja

  26.01.2023.

Bolesnici su u ovom presječnom istaživanju bili podjednako neinformirani u svim podskupinama. Informiranje bolesnika sastavni je dio liječenja i mora se prilagoditi svakom bolesniku individualno.

Zdravstvena pismenost bolesnika s obzirom na izvor informiranja

Uvod. Pravo je bolesnika primiti informacije od medicinskog osoblja o postupcima liječenja kako bi bolesnik mogao biti svjestan i odgovoran subjekt liječenja.

Cilj ovog istraživanja bio je steći uvid u informiranost bolesnika na temelju podataka koje primi od medicinskog osoblja, razumijevanje dobivenih informacija te primjenu edukativnih pisanih materijala i interneta u svrhu informiranja o bolesti. Cilj je bio utvrditi postoje li razlike u razini informiranosti bolesnika s obzirom na izvor informiranja.

Metode. Ispitivanje poprečnog presjeka s tri skupine bolesnika provedeno je s pomoću upitnika kreiranog za ovu studiju.

Rezultati. Od ukupno 300 bolesnika, 49 % (147) tvrdi da je najčešći izvor informacija liječnik specijalist, dok je za 29 % (87) izvor informacija medicinska sestra. Sveukupno 48 % (144) bolesnika smatra da su informacije nerazumljive te 83 % (249) nije dobilo edukativne materijale, a želi ih primiti 79 % (237).

Zaključak. Prema dobivenim rezultatima istraživanja može se zaključiti da su bolesnici bez obzira na skupinu u kojoj se nalaze podjednako neinformirani. Informiranje bolesnika sastavni je dio liječenja i mora se prilagoditi svakom bolesniku individualno.