x
x

HALMED: Izmjene ATK šifri i ažuriranje sažetaka opisa svojstava lijeka

  14.09.2021.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) revidirala je u 2021. godini određeni broj ATK šifri za djelatne tvari. Popis predmetnih šifri dostupan je putem internetskih stranica SZO-a.

HALMED: Izmjene ATK šifri i ažuriranje sažetaka opisa svojstava lijeka

Radi uvođenja nove ATK šifre u tekst sažetka opisa svojstava lijeka (SmPC), nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezni su za lijekove koji sadrže predmetne djelatne tvari prijaviti izmjenu Tip IA-A.6 kako je navedeno u Smjernici o klasifikaciji izmjena.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je u bazi lijekova izmijenila određene ATK šifre u dijelu podataka za nacionalno i centralizirano odobrene lijekove. Predmetne izmjene provedene su kako bi se putem pretrage navedenog parametra tražilice dobili točniji rezultati, odnosno svi lijekovi pod istom ATK šifrom.

Popis svih ATK šifri koje su revidirane u razdoblju od 2005. do 2020. godine dostupan je na internetskim stranicama SZO-a.

Izvor: HALMED

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidBisolexPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: