x
x

Koalicijom europskih partnera do smanjenja razlika u dostupnosti lijekovima u EU

  15.05.2023.

EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) je pokrenula objavljivanje niza izvješća s najjasnijom slikom do sada kada je riječ o dostupnosti novih lijekova diljem Europe. Izvješća pružaju detaljne informacije o odgodama, kašnjenjima i barijerama u skrbi, temeljnim uzrocima problema u dostupnosti uz pragmatične preporuke za okončanje europske „lutrije“ u dostupnosti lijekova.

Koalicijom europskih partnera do smanjenja razlika u dostupnosti lijekovima u EU

EFPIA-ini WAIT indikatori (pokazatelj čekanja pacijenata na nove terapije) za 2022. prate dostupnost novih lijekova i vrijeme koje je potrebno pacijentima da imaju dostupnost istima u 37 država u EU i EEA. Brojke pokazuju da će u prosjeku novi lijek „najbrže stići“ do pacijenata u Njemačkoj (za 128 dana) što je relativno brzo u usporedbi s 918 dana u Rumunjskoj ili 1351 dana na Malti, uz europski prosjek od 517 dana.

U Europi je prosječna stopa dostupnosti lijekova u svim terapijskim područjima pala na 47% – 2% manje u odnosu na prošlogodišnje brojke. I dalje postoje razlike između sjeverne i zapadne Europe te južne i istočne Europe – s prosječnom razlikom u dostupnosti od 80%!

Prva EFPIA-ina izvješća uključuju podatke s European Access Portal-a, inicijative koju vodi industrija za povećanje vidljivosti temeljnih uzroka nemogućnosti pacijenata da imaju dostupnost novim lijekovima. Ovaj portal omogućuje praćenje napretka u odnosu na obvezu industrije, pokrenutu u proljeće 2022., da se podnese zahtjev za određivanje cijena i nadoknadu u svim državama članicama unutar 2 godine od odobrenja za stavljanje lijekova u promet.

Sveobuhvatni podaci odnose se na 32 lijeka EU koji pripadaju članicama EFPIA-e odobrenih između siječnja 2021. i lipnja 2022. Pritom je 90% kompanija omogućilo informacije o 82% svojih novih lijekova. Od toga je 56% već podnijelo zahtjev za određivanje cijene i uvrštavanje na listu (uz naknadu) u prvoj godini obveze, a 41% su uvršteni na liste; 59% čeka odluku – a očekuje se porast ovih brojki u nadolazećoj godini. Autori ovih istraživanja ističu predanost industrije podnošenju zahtjeva za određivanje cijena i nadoknadu troškova (i uvrštavanje na listu lijekova) diljem EU27 u roku od dvije godine obzirom da je šest od deset lijekova nadoknađeno kroz 14 mjeseci.

Također se ovim praćenjem uočava jasnija slika o točnim točkama kašnjenja u dostupnosti lijekova. Za lijekove koji su dovršili postupak  uvrštavanja na listu uz plaćanje, rani trendovi s Portala sugeriraju da je oko četvrtina kašnjenja u dostupnosti pacijentima uzrokovana kašnjenjima u podnošenju dokumenata od strane kompanija, a ostatak kašnjenja (75%) se događa dok lijekovi prolaze kroz nacionalne postupke određivanja cijena i stavljanja na listu.

Ono što je potpuno jasno iz niza izvješća objavljenih od EFPIA-e jest da je deseterostruka razlika u vremenu dostupnosti lijekova pacijentima i razlika od 80% u dostupnosti diljem Europe neodrživa! EFPIA ističe kako inovativna industrija želi imati ključnu ulogu u poboljšanju dostupnosti i u travnju 2022. obvezala se na niz aktivnosti uključujući:

  • Podnošenje zahtjeva za određivanje cijena i uvrštavanje na listu u svim državama EU najkasnije 2 godine nakon odobrenja za tržište EU, pod uvjetom da lokalni sustavi to dopuštaju.
  • The European Access Portal za poboljšanje vidljivosti dostupnosti lijekovima diljem EU-a.
  • Konceptualni okvir za višestruko određivanje cijena tzv. Equity-Based Tiered Pricing(EBTP), kako bi se osiguralo da se u cijenama lijekova uzme u obzir sposobnost plaćanja u različitim državama.
  • Novi modeli plaćanja i određivanja cijena, kako bi se osiguravateljima pomoglo u upravljanju kliničkom neizvjesnošću, utjecajem na proračun i održivošću sustava zdravstvene zaštite.

Podaci pokazuju da niti jedan sektor, organizacija ili zakonodavstvo ne može samostalno rješavati pitanja dostupnosti lijekovima. Kako bi se postigao stvarni napredak u pružanju jednake dostupnosti liječenju diljem Europe, hitno je potrebna koalicija suradljivih partnera spremnih sukreirati rješenja utemeljena na dokazima: EFPIA traži od svojih europskih partnera da pojačaju svoje djelovanje!

Izvor: EFPIA