x
x

Intervencije za popravljanje ishoda liječenja u pacijenata s komorbiditetima

  mag. sc. Lana Augustinčić, dr. med.

  26.01.2021.

Ovaj pregledni članak je identificirao potpornu politiku za vođenje bolesnika s multimorbiditetima i čestim komorbiditetima u primarnoj zaštiti i zajednici. Za ljude s multimorbiditetom i čestim komorbiditetom postoje određene nesigurnosti vezane uz učinkovitost intervencija, uglavnom zbog malog broja kontroliranih randomiziranih kliničkih istraživanja (RCT) provedenih u ovom području do dana publikacije.

Intervencije za popravljanje ishoda liječenja u pacijenata s komorbiditetima

Dva autora ovog preglednog članka su nezavisno pregledala i uključila članke u analizu. Dizajn studija je uključivao sljedeće: randomizirane kontrolne studije (RCTs), nerandomizirane kontrolne studije (NRCTs), kontrolirane prije-poslije studije (CBAs) i istraživanja s isprekidanim vremenskim slijedom (interrupted time series, ITS). Proučavane su publikacije u kojima su ispitanici imali kombinaciju dijagnoza, na primjer hipertenziju i kardiovaskularnu bolest.

Dva autora preglednog članka su nezavisno ekstrahirala podatke iz uključenih članaka, procijenila kvalitetu članaka i procijenila sigurnost dokaza koristeći GRADE pristup. Metaanaliza je provedena kada je to bilo moguće, a za preostale članke je primijenjena narativna sinteza.

Analiza je identificirala 17 randomiziranih kliničkih studija koje gledaju kompleksne intervencije od čega se 9 studija fokusiralo na definirane komorbiditete, primarno na depresiju, dijabetes i kardiovaskularne bolesti. Ostale studije su se koncentrirale uglavnom na multimorbiditet u starijoj populaciji. U 11 studija, predominantna intervencija je bila promjena organizacije pristupa zdravstvenoj skrbi kroz management slučajeva ili kroz unaprijeđeni timski rad. Šest studija je primarno bilo fokusirano na pacijente, na njihovu edukacije ili samostalnu skrb.

Pouzdanost rezultata vezanih za efikasnost intervencija je varirala od niske do visoke pouzdanosti. Bilo je malo ili nimalo razlike u kliničkim ishodima. Ishodi u liječenju mentalnog zdravlja su se popravili (visoka pouzdanost). Podatci o troškovima su bili ograničeni.

Uglavnom, rezultati sugeriraju poboljšane pokazatelje zdravlja, ako intervencije mogu biti usmjerene na rizične faktore poput depresije u bolesnika s komorbiditetima.

Smith SM, Wallace E, O'Dowd T, Fortin M. Interventions for improving outcomes in patients with multimorbidity in primary care and community settings. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Jan 15;1:CD006560. doi: 10.1002/14651858.CD006560.pub4.