x
x

Važnost informacijske pismenosti za upravljanje zdravstvenim sustavom RH

  27.04.2021.

U ovom radu objašnjava se važnost informacijske pismenosti za upravljanje informacijskim zdravstvenim sustavom. Radi se o tome da je informacijska pismenost menadžmenta, a to znači prepoznavanje potrebnih informacija, poznavanje efikasnog načina dolaženja do njih, strukturiranje informacija u novo znanje te diseminacija informacija onima kojima su potrebne, preduvjet bez kojeg nema ovladavanja menadžmenta s informacijskom tehnologijom.

Važnost informacijske pismenosti za upravljanje zdravstvenim sustavom RH

Drugim riječima, bez informacijskog opismenjavanja menadžmenta, on nije u mogućnosti pravilno valorizirati ulogu informatičke tehnologije u poslovanju, ne može ju kvalitetno uporabiti kako bi ona zaista bila podrška u odlučivanju.

U ovom radu predložen je pristup ovladavanja informacijskom tehnologijom od strane menadžmenta preko primjene okvira COBIT. Isto tako predstavljeno je istraživanje u kojem se kroz ispunjavanje kontrolnih ciljeva unutar svakog COBIT procesa može odrediti stupanj zrelosti ovladavanja menadžmenta s informacijskom tehnologijom, a time i stupanj njihove informacijske pismenosti.

Informacijska pismenost u užem i u širem smislu neophodna je za upravljanje zdravstvenim sustavom iz razloga jer omogućuje menadžmentu ovladavanje informacijskom tehnologijom tj. omogućuje im da stvore uvjete kojima omogućuju da informacijsko - komunikacijska tehnologija bude podrška u donošenju odluka tj. djelotvornom i učinkovitom upravljanju zdravstvenim sustavom. To je posebno važno danas kada svaka ušteda s jedne strane i povećanje prihoda s druge strane su izuzetno bitni. U oba spomenuta izazova, informacijska pismenost može pomoći jer omogućuje pravovremeno prepoznavanje, dolaženje do, obradu i diseminaciju informacije kako bi odluke u određenom trenutku bile optimalne.

Biljana Marković

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoPlivit C 1000 PlusPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: