x
x

HALMED: Započeo godišnji izračun cijena lijekova na veliko u 2023. godini

  07.02.2023.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obavjestila je sve nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet, odnosno veleprodaje s odobrenjem za paralelni uvoz/promet lijeka, da je, 6. veljače 2023. godine, započeo godišnji izračun najviših dozvoljenih cijena lijekova na veliko u 2023. godini.

HALMED: Započeo godišnji izračun cijena lijekova na veliko u 2023. godini

Navedeni datum određuje se sukladno članku 15. stavku 1. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (Narodne novine, br. 33/19).

Popis lijekova s određenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna cijena lijekova u 2022. godini dostupan je u rubrici Promet, proizvodnja i inspekcija u dijelu Popisi cijena lijekova, odnosno ovdje (.pdf, .xlsx).

Sustav određivanja cijena lijekova

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 100/18.) donio je sustav određivanja cijena za lijekove koji su, sukladno odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj, s obzirom na način izdavanja razvrstani u lijekove koji se izdaju na recept.

U okviru sustava određivanja cijena lijekova na recept u Republici Hrvatskoj, uvodi se koncept najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko odnosno iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko, koju određuje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (u daljnjem tekstu: HALMED).

Jasna i transparentna mjerila za određivanje cijene lijeka na veliko, u skladu sa zahtjevima Direktive 89/105/EEZ, utvrđena su Pravilnikom o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (Narodne novine, br. 33/19.), koji je dostupan ovdje.

Za pakiranja lijekova koja se namjeravaju prvi puta staviti u promet u Republici Hrvatskoj, najviša dozvoljena cijena lijeka na veliko određuje se na temelju zahtjeva nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet odnosno veleprodaje s odobrenjem za paralelni uvoz/unos lijeka. Iznimno, zahtjev nije obvezno podnijeti ako je HALMED već odredio najvišu dozvoljenu cijenu za lijek s istom djelatnom tvari, iste jačine, farmaceutskog oblika i pakiranja kao lijek koji se namjerava prvi puta staviti u promet. U tom slučaju, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet odnosno veleprodaja s odobrenjem za paralelni uvoz/promet lijeka koristi odgovarajuću najvišu dozvoljenu cijenu na veliko za predmetno pakiranje koje namjerava staviti u promet i o tome obavještava HALMED.

Najviše dozvoljene cijene lijekova na veliko za pakiranja lijekova koja se već nalaze u prometu u Republici Hrvatskoj periodički se reguliraju postupkom godišnjeg izračuna cijena koji provodi HALMED.

Dodatno, u slučajevima povezanima s optimalnom opskrbom lijekovima nužnima za provođenje zdravstvene zaštite, HALMED može na osnovu zahtjeva nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet i uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo odrediti iznimno višu od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko.

Najviša dozvoljena cijena lijeka na veliko odnosno iznimno viša od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko predstavlja najvišu moguću cijenu po kojoj veleprodaje i nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet mogu prodavati lijek, a ujedno i najvišu moguću cijenu koju Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje može utvrditi za lijek u postupku uvrštavanja na listu lijekova Zavoda odnosno u postupku usklađivanja cijena lijekova koji su već stavljeni na listu lijekova Zavoda. Navedeni postupci Zavoda propisani su odredbama Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima (Narodne novine, br. 33/19.).

Maksimalna dozvoljena cijena lijeka koji po prvi puta dolazi na hrvatsko tržište određuje na način da se računa temeljem prosječne usporedne cijene lijeka u usporednim državama: Italiji, Sloveniji i Češkoj te zamjenskim državama Španjolskoj i Francuskoj ukoliko ne postoje podaci o cijenama lijeka u prve tri države.

U Hrvatskoj veledrogerije distribuiraju lijekove po već određenim cijenama te ih prodaju zdravstvenim ustanovama po već definiranim cijenama,

Više:

  1. HALMED: Obavijest o početku godišnjeg izračuna cijena lijekova u 2023. godini
  2. HALMED: Sustav određivanja cijena lijekova
  3. Održana tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o cijenama lijekova na hrvatskome tržištu. Dostupno na: https://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/odrzana-tematska-sjednica-odbora-za-zdravstvo-i-socijalnu-politiku-o-cijenama