x
x

Završen projekt eLijekovi

  15.12.2023.

U ponedjeljak, 11. prosinca 2023. godine, u Direkciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) svečano je obilježen završetak projekta eLijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima.

Završen projekt eLijekovi
Cilj projekta bio je ostvariti integrirano upravljanje podacima o lijekovima na nacionalnoj razini.

Tom je prigodom održana završna konferencija za sudionike na kojoj su predstavljeni rezultati projekta, a kojoj su, između ostalih, prisustvovali posebni savjetnik ministra zdravstva Tonći Bubledr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Lucian Vukelićdr. med. spec., te ravnatelj Agencije za lijekove i medicinske proizvode prof. dr. sc. Siniša Tomić.

Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, dok su partneri u projektu Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Ministarstvo zdravstvo Republike Hrvatske. Projekt je započeo u svibnju 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.231.933,00 eura, dok ga je EU sufinancirala sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 1.894.950,00 eura.

Cilj projekta bio je ostvariti integrirano upravljanje podacima o lijekovima na nacionalnoj razini kako bi se omogućila:

  • jednostavna i sigurna razmjena informacija o lijekovima među raznim dionicima zdravstvenog sustava,
  • racionalizirali resursi,
  • unaprijedila sigurnost primjene lijekova i
  • pridonijelo daljnjem unapređenju čitavo zdravstvenog sustava.

Ovim projektom je nadograđena i postojeća e-usluga u sustavu e-Građani, a koja omogućuje provjeru podataka o statusu lijeka na listi lijekova HZZO-a, provjeru upute o lijeku u elektroničkom obliku i jednostavnu prijavu sumnje na nuspojavu za lijekove koje pacijent uzima ili ih je uzimao u posljednjih šest mjeseci.

Time je ovaj projekt ispunio svoju konačnu svrhu

  • osnaživanja uloge pacijenta u procesu liječenja i
  • podizanju razine brige o vlastitom zdravlju kao i
  • poticanja razvoja zdravstvene pismenosti.

Projekt „eLijekovi - Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima“ sastoji se od tri komponente.

Prva komponenta je nacionalna baza lijekova koja sadrži službene podatke o svim lijekovima dostupnima u RH kao i povijest promjena određenih podataka. Dostupna je putem javne internetske stranice i putem platforme e-Građani. Svrha je omogućiti svima, a posebice pacijentima, jednostavan način pronalaska svih relevantnih podataka o lijeku na jednom mjestu. Tako objedinjeni podaci koje HALMED regulatorno odobrava i podaci koji se iz HZZO-a koriste u zdravstvenom sustavu sada su dostupni na korištenje svim zainteresiranim dionicima. Dodatnu vrijednost predstavlja činjenica da su podaci strukturirani prema europskim ISO IDMP normama, što će omogućiti razmjenu podataka s drugim državama članicama koje koriste iste standarde, uključujući i buduću zajedničku Europsku bazu podataka o lijekovima.

Druga komponenta odnosi se na uspostavu sustava za provjeru interakcija prilikom propisivanja i izdavanja lijekova. Interakcije lijekova su promjene učinka jednog lijeka zbog istodobnog uzimanja nekog drugog lijeka. Sustav je uveden u informativne svrhe kako bi se smanjili neželjeni učinci jednog lijeka na drugi i postigli bolji ishodi liječenja.

Treća komponenta projekta odnosi se na razvoj funkcionalnosti izravnog prijavljivanja sumnji na nuspojave lijekova Agenciji za lijekove i medicinske proizvode. Nuspojave mogu prijavljivati zdravstveni djelatnici putem internog informatičkog sustava te pacijenti putem sustava e-Građani. Kvalitetne prijave sumnji na nuspojave pridonose boljem praćenju sigurnosnog profila lijeka, otkrivanju novih nuspojava te boljoj karakterizaciji već poznatih nuspojava.

Dostupnost validnih i objedinjenih podataka o lijeku u elektroničkom obliku te olakšavanje postupka prijave sumnji na nuspojave lijekova u konačnici će doprinijeti boljoj informiranosti i sigurnijoj primjeni lijekova te poboljšanju razine javnog zdravlja u Republici Hrvatskoj.

Izvor: HZZO