x
x

Istraživanje o profesionalnoj ulozi farmaceuta povezanoj s T&CM lijekovima

  24.03.2022.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu sudjeluje u međunarodnom istraživanju s ciljem ishođenja mišljenja farmaceuta o njihovoj profesionalnoj ulozi o komplementarnim lijekovima. Konzorcij uključuje zemlje sa svih kontinenata, od Australije, Kine i Brazila, do Egipta, Velike Britanije i Njemačke.

Istraživanje o profesionalnoj ulozi farmaceuta povezanoj s T&CM lijekovima

Globalno, značajni udio proizvoda tradicionalne i komplementarne medicine (T&CM) javnosti je dostupan putem ljekarni. Farmaceuti su obučeni da budu "čuvari" sigurnosti lijekova i javnost im vjeruje. Stoga je predloženo da su farmaceuti u dobroj poziciji da prošire i svoj opseg prakse i preuzmu ulogu u osiguravanju sigurne i primjerene upotrebe T&CM-a. Trenutno je profesionalna izvedba u ovom području prijavljena kao neoptimalna zbog nedostatka u obrazovanju, ograničenog ili nikakvog pristupa pouzdanim informacijskim resursima, zabrinutosti oko regulacije, kvalitete i sigurnosti T&CM-a i nedostatku vremena za interakciju s potrošačima o upotrebi T&CM-a. Nadalje, u većini zemalja pravna i profesionalna očekivanja povezana s ovom ulogom nisu jasno definirana.
Stoga je cilj ovog istraživanja prikupiti perspektive farmaceuta iz cijelog svijeta kako bi se bolje definirali i podržali farmaceuti u ovoj važnoj profesionalnoj ulozi.

Ključno je da mišljenja farmaceuta budu snažno zastupljena u razvoju procesa konsenzusa o njihovoj profesionalnoj ulozi u T&CM-ovima. Ova studija važan je korak ka osiguravanju vjerodostojnosti i primjenjivosti rasprave o konsenzusu. Rezultati ove ankete će se koristiti za definiranje ključnih točaka rasprave u procesu stvaranja konsenzusa i korak prema razvoju dogovorene i definirane profesionalne uloge farmaceuta u T&CM-ovima i potporu koja im je potrebna da bi djelotvorno ostvarili tu ulogu. To će imati implikacije na kvalitetu i sigurnu upotrebu T&CM-a, a time i na javno zdravstvo.

Rezultati ovog međunarodnog istraživanja doprinijet će razvoju međunarodnog konsenzusa o:
• profesionalnoj ulozi farmaceuta u vezi s T&CM proizvodima.
• podršci potrebnoj za učinkovito i sigurno izvršavanje uloge.