x
x

Utjecaj poremećaja iz spektra autizma na obitelj

  27.11.2021.

Poremećaj iz spektra autizma (engl. autism spectrum disorder, ASD) neurorazvojni je poremećaj kojeg obilježavaju kvalitativne anomalije u društvenoj interakciji i u modalitetima komunikacije koje su popraćene ograničenim, ponavljajućim i stereotipnim repertoarom interesa i aktivnosti te nejednolikim intelektualnim razvojem. Uzrok autizma se ne zna. Smatra se kako je riječ o multifaktorijalnom poremećaju, a povezuje se s genetskim i okolišnim čimbenicima.

Utjecaj poremećaja iz spektra autizma na obitelj
U Hrvatskoj se vodi Registar za osobe s invaliditetom u kojem je zabilježeno 2508 osoba koje imaju dijagnozu poremećaja iz spektra autizma.

Poremećaj iz spektra autizma (engl. autism spectrum disorder, ASD) karakteriziran je širokim spektrom kliničkih značajki koje mogu znatno varirati od pojedinca do pojedinca u težini i varijabilnosti kliničke slike. Promjene koje se javljaju uključuju poremećaje govora, poremećenu socijalnu interakciju, ponavljajuće radnje i poremećaje komunikacije. Briga za dijete s ASD-om predstavlja izazov i zahtijeva mnogo vremena, strpljenja i uloženog truda. Parovi koji imaju dijete s ASD-om moraju biti izrazito prilagodljivi prilikom suočavanja s jedinstvenim roditeljskim zahtjevima. Autistično dijete pokazuje brojne društvene i komunikacijske poremećaje, restriktivno i ponavljajuće ponašanje te ima poteškoće sa spavanjem, što stvara dodatan pritisak na roditelje. Osim toga, visoki troškovi zdravstvene zaštite mogu dovesti do dodatnog financijskog stresa. Posljedično, roditelji djece s autizmom nose se s povećanim razinama stresa, što osim utjecaja na brak ima i negativan utjecaj na dijete i njegov zdravstveni status. Anksioznost, depresija i razine stresa više su kod majki nego kod očeva. Roditelji se moraju suočiti s postavljenom i teško prihvaćenom dijagnozom te je moraju prenijeti ostalim članovima obitelji. Potrebna je prilagodba novom načinu života. Proces prilagodbe, prihvaćanja i privikavanja je dugotrajan, a kod nekih roditelja traje cijeli život. Obitelj poprima novu ulogu, čiji je glavni cilj podizanje djeteta i preuzimanje pune odgovornosti za dijete koje ovisi o angažmanu vlastite obitelji. Uočena je viša stopa razvoda kod roditelja, negativni utjecaji kroničnog stresa i izoliranje iz zajednice. Negativan se utjecaj uočava i kod braće i sestara djece s autizmom. Braća i sestre često doživljavaju negativna iskustva, ali, s druge strane, većina braće i sestara ranije sazrijevaju, suosjećajniji su, tolerantniji i imaju više razumijevanja. Od izrazite je važnosti edukacija roditelja. Često se roditelji u procesu prihvaćanja počinju educirati i sudjelovati aktivno u grupama podrške i prosvjećivanju zajednice te zagovaranju za svoje dijete. Edukacija unutar zajednice od izrazite je važnosti kako bi se povećala svijest o autizmu i kako bi se djeca što lakše asimilirala u zajednicu, a posljedično poboljšala kvaliteta života cijele obitelji.

Radoslav Kosić, Alida Duraković Tatić, Daniela Petrić, Tanja Kosec

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000MaxfluZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: