x
x

Kongenitalna bolest srca povezana s autizmom

  Marija Škrlec, mag. pharm

  11.10.2019.

Case-control studija ukazuje na to da djeca s urođenom srčanom bolešću mogu biti izložena povećanom riziku od razvoja autizma.

Kongenitalna bolest srca povezana s autizmom

Koristeći američku vojnu zdravstvenu bazu podataka istraživači su (prema dobi, spolu i datumu rođenja) usporedili približno 8 800 djece s dijagnozama poremećaja iz autističnog spektra s 26.000 kontrola bez autizma. Nakon multivarijatne prilagodbe izgledi za autizam bili su 33% veći kod djece s urođenom srčanom bolešću. Najveća povezanost bila je vezana uz atrijske spetalne defekte, ali su ventrikularna septalna oštećenja također bila povezana s autizmom.

Autori sugeriraju da genetski, klinički i okolišni čimbenici igraju ulogu u povezanosti poremećaja iz autističnog spektra s kongenitalnim bolestima srca. Takvi bi pacijenti sa srčanim bolestima trebali proći rutinsku neurorazvojnu procjenu, uključujućo screening na autistične simptome, u što ranijom dobi kako bi pružila prilika za intervenciju.

Izvor: AAP