x
x

Arduino robot za dijagnostiku i terapiju autizma kod djece

  25.01.2023.

U radu je prikazan Arduino projekt izrade manjega robota s mogućnošću reprodukcije pjesama, hoda i plesa koji prije svega može poslužiti u ranoj dijagnostici i terapiji poremećaja autističnoga spektra kod predškolske djece kako bi se poboljšali rezultati njihove rehabilitacije.

Arduino robot za dijagnostiku i terapiju autizma kod djece

Bitne karakteristike toga robota su njegova niska cijena, zanimljiv izgled za privlačenje dječje pažnje, jednostavnost programiranja novih zadataka i mogućnost bilježenja dječjih reakcija.

Detaljno je opisan izbor sklopovlja (mikrokontroler Arduino Uno, ultrazvučni senzor HC-SR04, servo motor SG90, tipka za zvučni signal, tipka za dodir, kamera OV7670), način izrade i programiranje robota.

Robot je testiran u Centru za autizam Rijeka na jedanaestero djece pri čemu su ispitivane njihove reakcije na robot koje su uključivale verbalnu komunikaciju, zvučnu osjetljivost i strah prema nepoznatim stvarima. Uz pomoć stručne osobe zaključeno je da su reakcije djece prilikom ispitivanja u skladu s već dijagnosticiranim stupnjem razvijenosti autističnog poremećaja te da bi kontinuirani rad s tim robotom mogao pridonijeti ranijoj dijagnostici i boljoj rehabilitaciji predškolske djece s poremećajem autističnoga spektra.