x
x

Remdesivir i oštećenje bubrega?

  05.10.2020.

Europska agencija za lijekove (EMA) provodi sigurnosni pregled primjene remdesivira nakon izvještaja o akutnoj ozljedi bubrega.

Remdesivir i oštećenje bubrega?

Rizik za bubrežnu toksičnost remdesivira već je istaknut u planu upravljanja rizikom (engl. Risk Management Plan, RMP) lijeka u Europi.

Trenutno nije poznato je li oštećenje bubrega nastalo zbog uporabe remdesivima jer i sam virus SARS-CoV-2 može dovesti do oštećenja bubrega.

EMA nije promijenila svoje preporuke uporabe lijeka remdesivira u liječenju COVID-19.

 

EMA