x
x

COVID-19: mutacija virusa SARS-CoV2 povezana s remdesivirom

  18.11.2021.

Mutacija na virus SARS-CoV2 povezana s rezistencijom na remdesivir pronađena je kod imunokompromitiranog bolesnika s dugotrajnom infekcijom COVID-19, objavljeno je na Bloombergu.

COVID-19: mutacija virusa SARS-CoV2 povezana s remdesivirom

  • Znanstvenici sa Sveučilišta Yale izjavili su da je otpornost na antivirusni lijek remdesivir (Veklury) tvrtke Gilead Sciences pronađena u uzorcima koronavirusa izoliranog od imunokompromitiranog bolesnika koji je liječen tijekom dugotrajnog COVID-19.
  • Sične mutacije koje uzrokuju rezistenciju generirane su i u laboratorijskim uvjetima, međutim do sada nisu zabilježene kod bolesnika liječenih remdesivirom.
  • Radi se o jednom slučaju i bit će potrebno potvrditi rezistenciju i kod većeg broja bolesnika, objavljeno je u studiji na medRxiv.
  • Otkriveno je da mutacija, nazvana E802D, smanjuje virulentnost virusa SARS-CoV-2 koji uzrokuje COVID-19.
  • Istraživači potvrđuju da je važno pratiti rezistenciju na remdesivir i kod imunokompromitiranih bolesnika koristiti kombiniranu terapiju za COVID-19.

Izvor: Bloomerang

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluPLIVIT total energyOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: