x
x

Mikrobiota u menopauzi

  02.11.2019.

Održavanje sveukupne ravnoteže mikroorganizama (crijevna mikrobiota) u probavnom traktu, nužan je preduvjet i za zdravlje mikroflore i na sluznicama urogenitalnog trakta, jer skup svih mikroorganizama na ljudskom tijelu ili unutar njega sa zaštitnom, strukturnom i metaboličkom ulogom, koji još nazivamo našom mikrobiotom, predstavlja izuzetno kompleksan i važan sustav za očuvanje zdravlja.

Mikrobiota u menopauzi

Sastav mikrobiote crijeva, ali i vaginalne mikrobiote, mijenja se tijekom života žene te se smatra da su fluktuacije u sastavu vaginalne mikrobiote direktno povezane s promjenama u crijevima.

Sve se više potvrđuje činjenica da se mikrobiota općenito može smatrati biomarkerom za bolesti koje nastaju uslijed hormonskog (estrogenskog) disbalansa kod žena.

Žene u menopauzi pod povećanim su rizikom od razvitka poremećaja u ravnoteži mikrobiote crijeva i urogenitalnog trakta (disbioze), a jedan od razloga je i niska razina estrogena.

Izučavanje promjena u mikrobioti žena koje ulaze u menopauzu predstavlja zanimljiv i nov pogled na cjelokupnu problematiku menopauze i predstavlja osnovu za pojedine intervencije, posebno uvođenje hormonske nadomjesne terapije estrogenima.

Naime, dokazano je da su sastav i raznolikost crijevnih mikroorganizama povezani s obrascima metabolizma estrogena koji mogu predviđati rizik od raka dojke kod žena u postmenopauzi, pa je tako rizik za žene čije su crijevne bakterije učinkovitije u obradi estrogena manji.

Zbog velike razlike u odgovoru mikrobiote među ženama u postmenopauzi, u budućnosti se predviđa individualni pristup i potpuna analiza mikrobiote crijeva, vaginalnog trakta i metabolita mikrobiote.

Prof. dr. sc. Donatella Verbanac
FARMACEUTSKO BIOKEMIJSKI FAKULTET, ZAVOD ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I HEMATOLOGIJU, ZAGREB