x
x

ekarton uveden u sve bolnice

  22.03.2023.

Elektronički zdravstveni karton uveden je u sve 63 bolnice, a u pripremi je i nadogranja kako bi se mogli upisati i ostali podatci koji nisu nastali na temelju e-uputnice kao što su to npr. nalazi iz hitnog prijama. Nedostaje još slikovna dijagnostika koja će biti dostupna do kraja 2024. i potpuna integracija s bolničkim iformacijskim sustavom (BIS).

ekarton uveden u sve bolnice

Dijagnoze, posjeti, receptni lijekovi, nalazi, alergije, antikoagulantna terapija, veće operacije, specijalne napomene itd. – sve su to podaci koji su sastavni dio elektroničkog zdravstvenog zapisa. Ono na čemu treba raditi je poticanje njegova korištenja. Tako će se prikupiti najkvalitetniji zahtjevi za dodatne grupe podataka odnosno nove funkcionalnosti. Isto tako kroz uvid u podatke od strane kolega, ali i kroz vlastiti uvid u vlastite podatke, moguće je unaprijediti njihovu kvalitetu samih unesenih podataka.

eKarton sadrži cjeloživotni podskup bitnih informacija prikupljenih iz svih dijelova zdravstvenog sustava kako bi se osigurao kontinuitet i kvaliteta pružanja zdravstvene skrbi. Takav eKarton, odgovara onome što se u većini literaturi naziva electronic health record. Ovaj podsustav je reguliran člankom 22 Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu koji kaže „Središnji elektronički zdravstveni zapis (e-Karton) je dio medicinske dokumentacije pacijenta koji objedinjava zdravstvene i druge osobne podatke o pacijentu, prikupljene i pohranjene u CEZIH-u.“

eKarton je uobičajeni, skraćeni naziv za središnji elektronički zdravstveni zapis dostupan putem web sučelja, što znači da podaci moraju biti dostupni korištenjem internetskog preglednika i pametne kartice. Ovisno o autorizaciji, tj. pristanku pacijenta, podaci moraju biti dostupni ne samo odabranom liječniku u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, već i korisnicima poput liječnika u bolnicama i ustanovama hitne pomoći, odnosno drugim autoriziranim korisnicima koji posjeduju pametnu karticu HZZO-a i imaju odgovarajuću ulogu koja dopušta pristup središnjem elektroničkom zdravstvenom zapisu. Naime, ovisno o razini autorizacije koju pacijent izabere i potpiše, podacima prikupljenim i integriranim u eKarton omogućen je puni ili ograničeni pristup, ili je pak u potpunosti zabranjen. Jasno, s obzirom da eKarton sadrži osjetljive podatke, značajan je naglasak stavljen na povjerljivost podatakakontrolu pristupa, visoku dostupnost te višeslojnu implementaciju, a cjelovito rješenje se naslanja na već implementirane sigurnosne mehanizme u sustavu CEZIH-a. Dodatno, kroz aplikaciju eKartona autorizirani korisnici imaju uvid u medicinske podatke, dok bilo kakva promjena ili ažuriranje nisu mogući. Takve promjene se provode kroz već implementirane mehanizme u sustavu CEZIH-a.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalPLIVIT D 2000Ibuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: