x
x

Abeceda zabluda / istina o starosti i starenju

  06.09.2018.

Iz Vodiča: 15 uputa za aktivno i zdravo starenje koje je izdala Služba za javnozdravstvenu gerontologiju – Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba, prenosimo abecedu zabluda / istina o starosti i starenju.

Abeceda zabluda / istina o starosti i starenju

A. ZABLUDA: Starost podrazumijeva bolest.

ISTINA: Starost nije bolest, pojava bolesti u starijih zahtjeva liječničku intervenciju.

B. ZABLUDA: U starosti se ne mogu naučiti nove vještine.

ISTINA: Starije osobe mogu naučiti nove vještine, postići i bolje rezultate od pojedinih osoba u mlađoj dobi. Zbog toga je nužno cjeloživotno učenje.

C. ZABLUDA: U starijoj dobi se više miruje.

ISTINA: Nema dobne granice za trajnu fizičku, psihičku i radno-okupacijsku aktivnost u ranijoj (65 -74 godine), srednjoj (75-84 godine) i dubokoj starosti (od 85 i više godina).

D. ZABLUDA: Dugovječnost je isključivo nasljedna.

ISTINA: Nasljeđe je važan čimbenik dugovječnosti, ali osnove za zdravo aktivno starenje i očuvanje funkcionalne sposobnosti u dubokoj starosti počinju u mlađoj životnoj dobi pozitivnim i suodgovornim zdravstvenim ponašanjem.

E. ZABLUDA: Kronološka dob istovjetna je biološkom starenju.

ISTINA: Ne postoji istovjetnost kronološke i biološke starosti, već je starost uvjetovana nasljednom i tjelesnom osobnošću svakoga pojedinog čovjeka uz prevenciju rizičnih čimbenika nastanka bolesnog starenja.

F. ZABLUDA: Starije osobe su ovisne o tuđoj pomoći i gerijatrijskoj zdravstvenoj njezi.

ISTINA: Samo je svaka peta osoba starija od 65 godina ovisna o tuđoj pomoći. Veliki udio starijih ljudi samostalno obavlja sve svakodnevne aktivnosti, dok je bolesnim starijim osobama nužna gerijatrijska zdravstvena njega.

G. ZABLUDA: Starenje nije normalna pojava i može se spriječiti.

ISTINA: Starenje je prirodna, fiziološka pojava, nepovratni individualni proces koji napreduje različitom brzinom.

H. ZABLUDA: Starija osoba je isključivo sama odgovorna za svoje zdravlje i funkcionalnu sposobnost.

ISTINA: Starija osoba je suodgovorna za svoje zdravlje i funkcionalnu sposobnost uz suodgovornost svih interdisciplinarnih stručnjaka koji skrbe u zaštiti zdravlja starijih osoba od gerontologije, gerijatrije, gerijatrijske zdravstvene njege, psihogerijatrije, gerontostomatologije, zdravstva i socijalne skrbi, znanosti, obrazovanja, gerontotehnologije, gerodigitalizacije, gerontoantropologije, gerontopsihologije, gerontonutricionizma, gerontokineziologije, gerontofarmakoekonomike, gospodarstva, gerontološko- javnozdravstvenog menadžmenta, zdravstvenog turizma za starije, arhitekture za starije, mirovinskih fondova, fonda za gerijatrijsku zdravstvenu njegu, privatnih i dopunskih osiguranja za starije, prava za starije, prometa za starije, medija, udruga i zaklada za starije, obitelji starijih do aktivne uloge starije osobe.

 

Izvor: Medix 2018, www.stampar.hr

VEZANI SADRŽAJ > <