x
x

Starenje i senoterapeutici

  21.12.2019.

Jedan od ključnih mehanizama procesa starenja organizma i sa starenjem povezanih disfunkcionalnosti i kroničnih bolesti je tzv. stanična senescencija (stanično starenje). Podrazumijeva nepovratni zastoj staničnog ciklusa koji se javlja kao odgovor na različite oblike staničnog stresa.

Starenje i senoterapeutici

Senescentne stanice koje se tijekom vremena akumuliraju, viabilne su , podliježu fenotipskim promjenama i izlučuju različite topljive čimbenike, te mogu utjecati na susjedne stanice, što rezultira poremećajem funkcije tkiva i organa. Kako je starosna dob bitan čimbenik rizika za brojne bolesti, ublažavanje ili izbjegavanje učinaka procesa starenja u fokusu je interesa znanstvene zajednice.

Među brojnim terapijskim strategijama koje se razvijaju, značajno mjesto zauzima razvoj senoterapeutika, odnosno strategija ciljanja , odnosno uklanjanja senescentnih stanica i poništavanja njihovih nepovoljnih učinaka. Premda su još uvijek otvorena brojna pitanja, temeljem brojnih eksperimentalnih istraživanja očekuje se da će razvoj senoterapeutika doprinijeti zdravom životnom vijeku starijih osoba kao i tretmanu specifičnih bolesti povezanih sa starenjem.

Ivana Čepelak, Slavica Dodig