x
x

Vodič 15 uputa za aktivno zdravo starenje

  08.01.2018.

Na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo objavljen je Vodič 15 uputa za aktivno zdravo starenje.

Vodič 15 uputa za aktivno zdravo starenje

Gerontološko-javnozdravstvenom analizom demografskih pokazatelja dobne strukture stanovništva Hrvatske po županijama za 2015. godinu  uočljiv je izraziti porast starijeg stanovništva od 65 godina koji iznosi N=799.286. Najveći udio starijih živi na području Grada Zagreba (N=146.217) te je procijenjeni udio starijeg stanovništva 18,29% u ukupnom stanovništvu Grada Zagreba za promatranu godinu.

Usporedimo li taj podatak s podacima iz popisne 2011. godine (kada je udio starijeg stanovništva iznosio 17,31%) vidljiva je tendencija porasta udjela starijeg pučanstva od 0,98% u Gradu Zagrebu.

Tendencija porasta udjela starijeg stanovništva vidljiva i u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske, gdje je taj udio sa 17,70% popisne 2011. godine porastao na 19,01% u 2015. g.

Gerontološko-javnozdravstvena analiza kategorije funkcionalne onesposobljenosti starijih osoba prema fizičkoj pokretljivosti i mogućnosti izvršavanja svakodnevnih aktivnosti za 2011. godinu upućuje :

  • sasvim pokretnih osoba je najviše u ranijoj starosti (65-74 godine) 57,19% (N=93.585),
  • ograničeno pokretnih osoba u srednjoj starosti (75-84 godine), (pomoću štapa, štaka ili hodalice) je 51,47% (N=69.340),
  • trajno ograničeno pokretnih pomoću invalidskih kolica 46,10% (N=2.926) u srednjoj starosti te trajno nepokretnih 46,59% (N=6.282) također u srednjoj starosti.
  • u dubokoj starosti (85 i više godina) ima potpuno pokretnih 9.376, dok trajno ograničeno pokretnih pomoću štapa, štaka i hodalice je 23.302.