x
x

Knjiga: Zdrav mozak danas – za sutra

  17.03.2017.

Življenje je jedini užitak koji se ne može kupiti! Produljiti mladost, živjeti što dulje, bez bolesti i poteškoća, upoznati nove naraštaje, nove običaje - najveće su žudnje čovjeka.

Knjiga: Zdrav mozak danas – za sutra
Nikome nije cilj samo živjeti što dulje, već što bolje.

Danas, zahvaljujući napretku medicine, doživjeti stotu više nije znanstvena fantastika, a kvaliteta doživljenih godina važnija je od njihova broja.

Ovom smo knjigom pokušali odgovoriti na pitanje kako živjeti dulje, zdravije i sretnije. Ključevi su u našim rukama ...

Mozak je kompliciran i još uvijek ne u potpunosti riješena zagonetka te usprkos intenzivnim istraživanjima i napretku medicine, za mnoge bolesti mozga još uvijek nema lijeka. Neurolozi stalno naglašavaju da svatko treba osvijestiti potrebu da vodi brigu o zdravlju svog mozga, kako bi spriječio oštećenja, odgodio njihov početak, usporio ih ili u potpunosti izbjegao. Kvaliteta života osoba oboljelih od neuroloških bolesti bitno je narušena, ne samo zbog fizičke invalidnosti, već i zbog problema u komunikaciji, pamćenju, koncentraciji, razmišljanju i raspoloženju, što bitno utječe i na članove obitelji, i šire, na zajednicu u cjelini. Nove spoznaje o mogućnostima očuvanja zdravlja mozga, aktiviranje mehanizma neuroplastičnosti mozga, koji dovodi do „reprogramiranja mozga“, rezultati istraživanja koja pokazuju da određenim promjenama u načinu života možemo uspjeti održati svoj mozak zdravim i mladim, jasno ukazuju na to da „ključeve“ koji su u našim rukama trebamo aktivirati danas, kako bismo i sutra živjeli u zdravlju, zadovoljni i sretni!

U knjizi su iznesena najnovija saznanja o promjenama koje se tijekom života zbivaju na krvnim žilama koje opskrbljuju mozak kao i o radu samog mozga. Navode se mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju u sprječavanju i usporavanju tih promjena. Nikome nije cilj samo živjeti što dulje, već što bolje.

Španjolski neuroznanstvenik Santiago Ramon y Cajala, prije više od 100 godina napisao je da svaki čovjek može, ako on to želi, postati skulptor vlastitog mozga; ključevi prevencije i zdravog života, dakle, u našim su rukama. Sami moramo pomoći prirodi i usvojiti što prije način života koji ne samo da otklanja sjenu prerane smrti, već pomaže da se i visoke godine prožive u zdravlju, sreći i kondiciji. Produljiti razdoblje u kojem se čovjek osjeća zdrav, pun snage, vitalnosti i životnog optimizma, osobna je zadaća svakoga od nas.

Za više informacija: akademkinja Vida Demarin, vida.demarin@gmail.com .

Knjigu su predstavili:

  • akademik Marko Pećina,
  • akademik Ivica Kostović,
  • akademik Davor Miličić,
  • akademkinja Vida Demarin, autorica te
  • Anđa Raič, prof. u ime Medicinske naklade.

VEZANI SADRŽAJ > <