x
x

Kakav je stav starijih osoba o starenju?

  23.04.2024.

U modernim razvijenim društvima još uvijek postoje stereotipi prema starenju koji se temelje na na nedostatku znanja i iskustva u odnosima sa starijim osobama. Za razliku od nekih drugih stigmatiziranih skupina, starije osobe često prihvaćaju negativne stereotipe što utječe i na njihove stavove.

Kakav je stav starijih osoba o starenju?

Kako bi bolje razumjeli specifičnosti starenja ispitano je postoje li razlike u stavovima prema starenju među starijim osobama na temelju njihovih sociodemografskih karakteristika kao što su spol, bračni status, mjesto stanovanja, stupanj obrazovanja.

Istraživanje je provedeno anketnom metodom u proljeće 2019. godine na uzorku od 148 ispitanika prosječne dobi od 74,6 godina (od 66 do 89) koji svakodnevno koriste dnevni boravak u domu za starije i nemoćne osobe Udruge umirovljenika Bjelovar. Kako bi se provjerili stavovi prema starenju, u prvom dijelu su ispitanije istraženo koja kronološka dob označava stare ljude i koliko dugo žele živjeti, a u drugom dijelu zašto žele živjeti tako dugo. 

Utvrđene su statistički značajne razlike (p<0,05) u stavovima prema starenju s obzirom na bračni status, mjesto stanovanja i razinu obrazovanja (Mann-Whitney test). Ispitanici koji žive u bračnoj zajednici imaju pozitivniji stav od ispitanika koji su neoženjeni, udovice i razvedeni. Također je uočeno da viši stupanj obrazovanja ima pozitivan učinak na percepciju stava prema starenju.

Na stav prema starenju i tome koliko se staro osjećamo uvelike će utjecati društveni i osobni stav kao i stupanj fizičkog zdravlja. Obrazovanjem i brigom o svom zdravlju starije osobe mobu promijeniti svoj stav i potaknuti društvo na promišljanje i promjenu stereotipa o starenju.

Želimir Bertić, Mirjana Telebuh