x
x

Monografija - Gerontologija: Izazovi i perspektive

  06.10.2022.

U izdanju Hrvatske sveučilišne naklade i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci objavljena je monografija Gerontologija: Izazovi i perspektive. Urednice su Jasminka Zloković i Anita Zovko.

Monografija - Gerontologija: Izazovi i perspektive

Monografija je sastavljena od jedanaest tematski povezanih cjelina koje daju pregled najvažnijih aspekata u razumijevanju rada s osobama treće životne dobi.

Nakon predgovora, u monografiji su obrađene sljedeće teme prema istoimenim poglavljima:

2. Različiti pristupi starosti i starenju – izazovi i perspektive,

3. Stereotipi i činjenice o starenju i starosti,

4. Kvaliteta života starijih osoba i zadovoljstvo životom – izazovi i perspektive,

5. Odnos obitelji prema starijim osobama – Prinos istraživanju modela osnaživanja obitelji,

6. Obrazovni programi u svijetu za treću životnu dob,

7. Uloga baka i djedova u odgoju unuka,

8. Manipuliranje i nasilje u obitelji prema starijim osobama,

9. Učenje u zajednici u funkciji promicanja obiteljskog i socijalnog značaja starijih osoba,

10. Izazovi i perspektive u promicanju osnaživanja obitelji i kvalitete života starijih osoba i

11. Obiteljska i društvena podrška starijim osobama – izazovi obitelji i institucionalne skrbi.

Gerontologija: izazovi i perspektive kombinacija je promišljanja andragoške prakse uz naglasak na važnosti temeljnih spoznaja iz obiteljske pedagogije. Povezivanjem ovih dviju specifičnih pedagogija pružen je temelj u razumijevanju značaja osoba treće životne dobi kroz njihove mogućnosti, uloge i značenja u društvu.

Urednička monografija Gerontologija: izazovi i perspektive literatura je koja pruža obilje informacija o gorućim pitanjima povezanim uz osobe treće životne dobi, njihovom okruženju i statusu u društvu. Kroz analizu prijašnjih spoznaja i povezivanje s recentnijim podacima dobivenim vlastitim istraživanjima, urednice iznose argumente koji govore u prilog važnosti proučavanja treće životne dobi iz perspektive društvenih znanosti. Ova literatura otvara mnoga društveno važna pitanja povezana s položajem i ulogom osoba treće životne dobi. Uloga obrazovanja, obitelji i institucija samo su neka od pitanja na koja valja odgovoriti u svrhu poticanja međugeneracijske suradnje, a samim time i međugeneracijskog učenje i podrške.

Kao najveća specifičnost, a ujedno i doprinos ove monografije, može se istaknuti pomicanje fokusa s tema koje se najčešće povezuju s trećom životnom dobi, kao što su bolest, nemoć i pasivnost, na teme koje ovu skupinu čine specifičnom u pozitivnom smislu. Gerontologija: izazovi i perspektive zbog svega navedenog vrijedan je izvor informacija za pripadnike društvenih i humanističkih područja koji svojim radom žele pridonijeti destigmatizaciji osoba treće životne dobi.

Lucija Tomac