x
x

Održana 5. europska konferencija o stimulaciji mozga u psihijatriji

  06.06.2022.

Peta europska konferencija o stimulaciji mozga u psihijatriji održana je u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan od 2. do 4. lipnja

Održana 5. europska konferencija o stimulaciji mozga u psihijatriji

Konferencijom se želi nastaviti i potaknuti međunarodna suradnja, razmijeniti suvremene znanstvene i kliničke spoznaje te proširiti znanja iz područja TMS-a i ECT-a jer se, kako su istaknuli organizatori, upravo unaprjeđenjem i snažnim razvojem integrativnog pristupa, kao i zajedničkim radom i dijeljenjem novih znanja i rezultata istraživanja, pomiču granice kvalitete i uspjeha liječenja psihijatrijskih bolesnika.

Ovogodišnje teme su: Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS), Theta-burst rTMS (TBS), dTMS, kliničke primjene u psihijatriji, kliničke primjene u neurologiji, kombiniranje metoda stimulacije mozga sa snimanjem mozga, duboka moždana stimulacija (DBS), elektrokonvulzivna terapija (ECT), transkranijalna istosmjerna stimulacija (tDCS), nove tehnike neuromodulacije i posljedice pandemije COVID-19 na dijagnozu i liječenje psihijatrijskih pacijenata.