x
x

Novi senzorni kabinet za multisenzornu stimulaciju na Rabu

  04.09.2021.

Povodom 66. godina rada i postojanja Psihijatrijske bolnice Rab svečano je otvoren Senzorni kabinet Radi se o posebno dizajniranom prostoru za multisenzornu stimulaciju. To je prvi bolnički prostor u Hrvatskoj za antistres terapiju.

Novi senzorni kabinet za multisenzornu stimulaciju na Rabu

Nakon svečanog otvorenja Senzornog kabineta, održan je stručni skup pod naslovom „Osjeti i osjećaji - multisenzorno okruženje u psihijatriji i neurologiji". Na stručnom skupu s gostovanjem inozemnih predavača bilo je riječi o komplementarnim tretmanima u psihijatriji, psihoterapiji vezano uz traume, relaksacijskom metodama u tretmanu djece s razvojnim poteškoćama, te o ulozi obiteljske terapije u psihoterapiji.

Naposljetku su djelatnici bolnice prijenosom uživo na Facebook stranici bolnice javnosti predstavili potencijal multisenzorne stimulacije kao novog terapijskog modaliteta komplementarnog postojećim terapijskim programima, kao i druge usluge koje bolnica pruža. Terapija u multisenzornom okruženju je u početku razvijana za potpomognute terapije s autističnom djecom, ali se zbog svog blagotvornog učinka danas u svijetu sve više koristi za osobe oboljele od različitih vrsta funkcionalnih i organskih poremećaja. Tako se već niz godina koristi kao suportivna terapija u tretmanu osoba s tjelesnim i psihičkim teškoćama, osobama s autizmom, problemima pažnje, senzornim oštećenjima, demencijom kao i sa starijim osobama koji imaju poteškoće u povezivanju s postojećim okruženjem. Nadalje, koristi se i u radu s osobama s problemima ponašanja, nasilnom mladeži i djecom kod koje je prisutna hiperaktivnost, te zdravim osobama s visokom razinom stresa ili u psihičkom sagorijevanju kao antistres program (npr. pokazala se učinkovitom kod zdravstvenog osoblja s problemom profesionalnog sagorijevanja).

Rad s pacijentima provodi interdisciplinarni i multiprofesionalni tim djelatnika bolnice: liječnik specijalist (psihijatar, neurolog, fizijatar, internist), psiholog, fizioterapeut, radni terapeut, sociolog, socijalni pedagog, medicinska sestra, socijalni radnik. Svoje iskustvo i znanja u ovoj domeni stjecali su kroz rad uz dvoje radnih terapeuta bolnice koji su završili edukaciju za rad u multisenzornom okruženju, dok jedna djelatnica upravo pohađa takvu edukaciju kako bi se ojačala baza znanja i omogućio dodatni razvoj novih metodičkih i didaktičkih pristupa.

U okviru integrativne rehabilitacije Psihijatrijske bolnice Rab, prema indikacijama, program će biti raspoloživ za stacionarne pacijente kao nadstandard liječenja. Pojedini elementi multisenzornog okruženja već su testirani u tretmanu pojedinih post-COVID poremećaja, a terapijski postupci koji uključuju rad u multisenzornom okruženju pokazali su se posebice učinkovitima u radu s osobama s demencijom. Izuzev pacijenata s demencijom, senzorni kabinet Psihijatrijske bolnice Rab namijenjen je i osobama s psihičkim i tjelesnim poteškoćama, osobama s problemima pažnje i osobama sa senzornim oštećenjima.

Senzorna stimulacija će se koristiti u sklopu terapijskih programa neurokognitivne rehabilitacije, odnosno kao suportivna senzorna terapija u psihijatrijskom tretmanu duševnih bolesti i neurokognitivnih poremećaja, dok će se tzv. Snoezelen soba koristiti za opuštanje pacijenata prije fizikalne terapije ili drugog terapijskog postupka. Također, prostor će moći koristiti i djelatnici bolnice kao antistres program, s ciljem opuštanja, smanjenja razine stresa i povećanja radne efikasnosti.

 

Izvor: Psihijatrijska bolnica Rab