x
x

Novi način prevencije demencije?

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  07.10.2017.

Opservacijska studija objavljena u časopisu JAMA Psychiatry navodi kako veće koncentracije litija u vodi za piće mogu dugoročno djelovati protektivno i prevenirati demenciju.

Novi način prevencije demencije?

Rezultati različitih studija na ljudima i životinjama pokazali su da terapijske doze litija mogu poboljšati učenje i memoriju te smanjiti rizik od razvoja demencije, a subterapijske doze mogu imati učinak na kogniciju.

U studiju u Danskoj bilo je uključeno preko 73.000 osoba u dobi od 50-90 godina s dijagnosticiranom demencijom i preko 730.000 osoba u kontrolnoj grupi bez demencije. Procijenjena je izloženost litiju u vodi za piće svakog sudionika s obzirom na mjesto stanovanja od 1986. do 2013. godine.

Izloženosti litiju bila je statistički značajno različita između eksperimentalne i kontrolne grupe. Incidencija demencije bila je značajno niža u osoba koje su bile izložene više od 15 μg/L litija nego u osoba izloženih 2-5 μg/L litija. Slična povezanost pronađena je s Alzheimerovom bolešću i vaskularnom demencijom.

Autori zaključuju da postoji povezanost između veće koncentracije litija u vodi za piće i pojavi demencije, no još uvijek ne mogu isključiti druge faktore koji bi mogli utjecati na ovakav rezultat studije.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusAndol PROPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: