x
x

Intrakranijalna ozljeda nastala transorbitalnim prodorom

  16.02.2022.

Ozljeda orbite sa stranim tijelom često ima ozbiljne strukturne i funkcionalne posljedice po njen sadržaj i okolnu anatomsku strukturu. Strano tijelo se može zadržati unutar koštanog okvira orbite, ali može djelomično i potpuno prodrijeti i izvan nje, u lubanjsku šupljinu. Tako nastalu ozljedu nazivano transorbitalna intrakranijalna prodorna ozljeda. Predstavlja svega 0,4% ozljeda glave, a u vrijeme mira prilično je rijedak događaj. Najčešće nastaje slučajno, kao posljedica prometne nezgode, za vrijeme fizičkih profesionalnih aktivnosti i igre, dok je samoozljeđivanje iznimno rijetko.

Intrakranijalna ozljeda nastala transorbitalnim prodorom

U ovom radu prikazan je rijedak slučaj transorbitalne intrakranijalne prodorne ozljede, postupci dijagnostika, liječenje i konačni ishod.

Bolesnik i metode: Bolesnik 38 godina star, na trijažnom pregledu je imao desno periorbitalnu ozljedu, podljev i oteklinu gornjeg kapka te manju razderotinu kože i prolaps spojnice. Nije imao gubitak svijesti, vida niti neurološki deficit. Temeljem dobivenih podatka da je orbitalnu ozljedu zadobio kod košnje raslinja, osim kliničkog pregleda, provedena je i radiološka obrada. Kao prvu metodu radiološke dijagnostike izvršena je kompjutorizirana tomografija. Otkriven je metalni artefakt zaboden u medijalni dio krova orbite s djelomičnim probojem u intrakranij. Nakon provedene profilakse tetanusa i primjene antibiotika, pristupilo se uklanjanju stranog tijela. Odabran je vanjski transorbitalni put iznad ulazne rane. Prikazan je orbitalni dio stranog tijela i bez primjene grube sile izvađen komad žice. Nastali rupičasti defekt kosti zatvoren je koštanim voskom.

Rezultat: Oporavak bolesnika bio je brz, bez neuroloških i okulističkih ispada. Nije zamijećena prisutnost ranih i kasnih komplikacija operacijskog zahvata.

Zaključak: Ova ozbiljna, ponekad i po život bolesnika opasna ozljeda, može imati uspješan ishod ako se multidisciplinarnim pristupom rano postavi dijagnoza, koristi ciljano dijagnostičko snimanje, izvrši kvalitetno kirurško planiranje, zahvat i poslijeoperacijsko liječenje.

Marijan Kovačić, Ivan Kovačić, Ivica Francišković, Maja Grgec Dragičević